Foto: Ikon

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra grupper och tider, uppstarter inför vår och höst, vardagsgudstjänster och gudstjänster för små och stora.

Barn och familjeverksamheten är en del av Svenska kyrkans dopundervisning.
Det är en chans till möten med människor som befinner sig i en intensiv period av livet. Verksamheten skapar förutsättningar för möten och diskussion om livets olika frågor där kyrkans tro och tradition kan erbjuda stöd och svar i processen.

Våra verksamheter finns både i Bolstads, Holm, Skållerud och Örs församlingar. Här har vi kristen undervisning, sång, skapande verksamhet och lekar både fritt och tillsammans med ledare. Våra verksamheter bygger också på en kristen grund och vi ger barn och unga möjligheten att få lyssna, läsa och lära om Bibeln och olika budskap i den. Detta sker alltid på barnets/ungdomens egen nivå,

Tider och grupper finns här nedan unde varje församlingsruta.
Barn och ungdomskörer finns ochså i våra församlingar.

Undrar ni över något eller vill vara med i våra grupper kontakta Viktoria Lindh 0530-36217  för Holm, Carina Walterlin 076-1691530 för Bolstad eller Martin Niklasson 0530-36210 för Skållerud och Catharina Johansson 070-5096195 för Ör.