Foto: Ikon

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Barn och familjeverksamheten är en del av Svenska kyrkans dopundervisning.
Det är en chans till möten med människor som befinner sig i en intensiv period av livet. Verksamheten skapar förutsättningar för möten och diskussion om livets olika frågor där kyrkans tro och tradition kan erbjuda stöd och svar i processen.

På våra verksamheter har vi kristen undervisning, sång, skapande verksamhet och lekar både fritt och tillsammans med ledare. Våra verksamheter bygger på en kristen grund och vi ger barn och unga möjligheten att få lyssna, läsa och lära om Bibeln. Detta sker pedagogiskt på barnets/ungdomens nivå.

Undrar ni över något eller vill vara med i våra grupper, kontakta någon av våra ledare enligt nedan.

***

***

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel samt läser ur Barnens Bästa Bibel. Möjlighet finns att åka med buss från Åsebro skola och tillbaka sedan igen. Vårdnadshavare anmäler själv till skolan/fritids om man önskar barnet ska åka med buss till/från kyrkans Miniorer.

Tidsperiod: 2024-01-25 -- 2024-05-02 (Dock ej: 22/2, 28/3 och 4/4)

När: Torsdagar mellan kl. 12:15-14:00
Var: Församlingshemmet, Grinstad

Frågor och anmälan till: Ewa Widell

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Två små flickor sitter och ritar.

Uppstart för "Minisar" i Mellerud

Till hösten startar vi upp en ny grupp, Minisar, för barn i förskoleklass. Läs mer här

SOMMARKYRKIS (utan krav på föranmälan)
För barn 0-5 år ihop med närvarande förälder, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund och lek

Tidsperiod: Ännu ej fastställt, men har uppstart någon gång i maj månad 

När: Tisdagar och Fredagar mellan kl. 10:00-12:00
Var: Kungsparkens lekplats eller vid regn och dåligt väder i Kyrkans Hus, Mellerud

Ledare: Victoria Lindh och Chatarina Johansson

BABY CAFÉ (utan krav på föranmälan)
För barn 0-3 år ihop med närvarande förälder, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel och lek

Tidsperiod: 2024-01-16 -- 2024-05-07

När: Tisdagar mellan kl. 10:00-12:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Ledare: Victoria Lindh

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

KYRKIS (utan krav på föranmälan)
För barn 0-5 år ihop med närvarande förälder, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel och lek

Tidsperiod: 2024-01-19-- 2024-05-03 (Dock ej: 29/3)

När: Fredagar mellan kl. 10:00-12:30

Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Ledare: Victoria Lindh och Chatarina Johansson

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2024-01-18-- 2024-05-02 (Dock ej: 22/2, 28/3 och 4/4) 

När: Torsdagar mellan kl. 14:00-16:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Victoria Lindh

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

JUNIORER (utan krav på föranmälan)
Drop-in för barn 9-12 år. Under träffarna har vi fika, skapande, lek, andakt och fika men vi kommer också prova på drama och jobba med film och ljud m.m. Vi kommer också vara utomhus vid några tillfällen.

Tidsperiod: 2024-01-17 -- 2024-04-24 (Dock ej: 21/2, 6/3 och 3/4)

När: Onsdagar mellan kl. 14:00-16:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Martin Niklasson

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

UNGDOMSGRUPPEN (utan krav på föranmälan)
Med drop-in för ungdomar från skolklass 7 och uppåt 

Tidsperiod: 2024-01-16 -- 2024-05-28 (Dock ej: 20/2, 2/4 och 30/4)

När: Tisdagar mellan kl. 16:00-19:30
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Martin Niklasson

Notera följande två ändringar i tid från ovanstående: 13/2 och 5/3 är ni välkomna redan från kl. 15:30 om så önskas

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30. Även om vi fortsätter träffas några gånger till efteråt

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Barnverksamheten i Skålleruds församling sker denna termin i samarbete med Åsens skola. 

För frågor: Martin Niklasson

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

MINISAR (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i förskoleklass samt del av klass 1, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2024-01-15 -- 2024-05-06 (Dock ej: 19/2 och 1/4) 

När: Måndagar mellan kl. 12:00-14:00
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2024-01-15 -- 2024-05-06 (Dock ej: 19/2 och 1/4)

När: Måndagar mellan kl. 14:00-16:00
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

JUNIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 4-6, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2024-01-17 -- 2024-04-24 (Dock ej: 21/2, 6/3 och 3/4)

När: Onsdagar mellan kl. 14:00-16:30
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

Gemensam avslutning: Onsdag 8/5 ses vi för gemensam avslutning vid Strömmersvik med vardagsgudstjänst från kl. 17:30

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj