Foto: Ikon

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Barn och familjeverksamheten är en del av Svenska kyrkans dopundervisning.
Det är en chans till möten med människor som befinner sig i en intensiv period av livet. Verksamheten skapar förutsättningar för möten och diskussion om livets olika frågor där kyrkans tro och tradition kan erbjuda stöd och svar i processen.

På våra verksamheter har vi kristen undervisning, sång, skapande verksamhet och lekar både fritt och tillsammans med ledare. Våra verksamheter bygger också på en kristen grund och vi ger barn och unga möjligheten att få lyssna, läsa och lära om Bibeln och olika budskap i den. Detta sker alltid på barnets/ungdomens egen nivå.

Undrar ni över något eller vill vara med i våra grupper, kontakta någon av våra ledare enligt nedan.

För information om vår körverksamhet och övrig musikverksamhet för barn och ungdom, finner du denna här via denna länk.