Foto: Ikon

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Barn och familjeverksamheten är en del av Svenska kyrkans dopundervisning.
Det är en chans till möten med människor som befinner sig i en intensiv period av livet. Verksamheten skapar förutsättningar för möten och diskussion om livets olika frågor där kyrkans tro och tradition kan erbjuda stöd och svar i processen.

På våra verksamheter har vi kristen undervisning, sång, skapande verksamhet och lekar både fritt och tillsammans med ledare. Våra verksamheter bygger på en kristen grund och vi ger barn och unga möjligheten att få lyssna, läsa och lära om Bibeln. Detta sker pedagogiskt på barnets/ungdomens nivå.

Undrar ni över något eller vill vara med i våra grupper, kontakta någon av våra ledare enligt nedan.

***

***

Barn- och ungdomsgrupperna i Bolstads församling bjuds vecka 43 in till en vardagsgudstjänst i Grinstads kyrka torsdagen den 27 oktober kl. 17:30

Tema för gudstjänsten är Barnens Bästa Bibel, vilken delas ut till Bolstads församlings 5-åringar och efter gudstjänsten bjuder vi på fika och korv med bröd

***

Barn- och ungdomsgrupperna i Bolstads församling avslutas vecka 49 med en vardagsgudstjänst i Grinstads kyrka fredagen den 9 december

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel samt läser ur Barnens Bästa Bibel. Möjlighet finns att åka med buss från Åsebro skola och tillbaka sedan igen. Vårdnadshavare anmäler själv till skolan/fritids om man önskar barnet ska åka med buss till/från kyrkans Miniorer.

Tidsperiod: 2022-09-08 -- 2022-12-08 (med uppehåll 29/9 samt för höstlovet den 3/11)

När: Torsdagar mellan kl. 12:00-14:00
Var: Församlingshemmet, Grinstad

Frågor och anmälan till: Ewa Widell

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Barn- och ungdomsgrupperna i Holms församling bjuds vecka 40 in till en vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus fredagen den 7 oktober kl. 17:00

Tema för gudstjänsten är Barnens Bästa Bibel, vilken delas ut till Holms församlings 5-åringar och efter gudstjänsten bjuder vi på fika och korv med bröd

***

Barn- och ungdomsgrupperna i Holms församling avslutas vecka 50 med en vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus fredagen den 16 december

BABY CAFÉ (utan krav på föranmälan)
För barn 0-3 år ihop med närvarande förälder, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel och lek

Tidsperiod: 2022-09-06 -- 2022-12-13

När: Tisdagar mellan kl. 10:00-12:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Ledare: Victoria Lindh

KYRKIS (utan krav på föranmälan)
För barn 0-5 år ihop med närvarande förälder, där vi umgås tillsammans med fika, sångstund, pyssel och lek

Tidsperiod: 2022-09-09 -- 2022-12-09

När: Fredagar mellan kl. 10:00-12:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Ledare: Victoria Lindh och Chatarina Johansson

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2022-09-09 --2022-12-09 (med uppehåll för höstlovet den 4/11)

När: Fredagar mellan kl. 13:30-16:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Victoria Lindh

JUNIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 4-6. Under träffarna har vi fika, skapande, lek och andakt men vi kommer också prova på drama och jobba med film och ljud m.m. Vi kommer också vara utomhus vid några tillfällen.

Tidsperiod: 2022-09-07 -- 2022-12-14 (med uppehåll för höstlovet den 2/11)

När: Onsdagar mellan kl. 14:00-16:00
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Cecilia ”Cia” Gunnarsson

UNGDOMSGRUPPEN (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För ungdomar från skolklass 7 och uppåt 

Tidsperiod: 2022-09-06 -- 2022-12-20 (med uppehåll för höstlovet den 1/11)

När: Tisdagar mellan kl. 15:30-19:30
Var: Kyrkans Hus, Mellerud

Frågor och anmälan till: Martin Niklasson

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Barnverksamheten i Skålleruds församling sker denna termin i samarbete med Åsens skola. 

För frågor: Cecilia ”Cia” Gunnarsson

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Barn- och ungdomsgrupperna i Örs församling startar upp vecka 38 med en vardagsgudstjänst i Örs kyrka onsdagen den 21 september kl. 17:30

Tema för gudstjänsten är Barnens Bästa Bibel, vilken delas ut till Örs församlings 5-åringar och efter gudstjänsten bjuder vi på fika och korv med bröd

***

Barn- och ungdomsgrupperna i Örs församling avslutas vecka 49 med en vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka onsdagen den 7 december

MINISAR (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i förskoleklass, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2022-10-05 -- 2022-11-30 (med uppehåll för höstlovet den 2/11)

När: Onsdagar mellan kl. 12:00-14:00
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

MINIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 1-3, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2022-10-03 -- 2022-12-05 (med uppehåll för höstlovet den 31/10)

När: Måndagar mellan kl. 12:00-14:00
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

JUNIORER (föranmäl intresse att närvara till ledare)
För barn i skolklasserna 4-6, där vi umgås tillsammans med fika, pyssel och lek samt håller andakt

Tidsperiod: 2022-10-03 -- 2022-12-05 (med uppehåll för höstlovet den 31/10)

När: Måndagar mellan kl. 14:30-16:30
Var: Karolinen, Dals Rostock

Frågor och anmälan till: Chatarina Johansson

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj