Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning - Gudstjänster

Här nedan finner du information kring ovanstående

Kyrkoårets gudstjänster

Läs kommande söndags text, se tema och liturgisk färg samt utläs i kalendern kommande gudstjänst som vi håller inom vårt pastorat, utöver dem på våra äldreboenden.

Dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Konfirmation

Information om konfirmation och vad det innebär

Vigsel

Välkomna att boka er vigsel i någon av vår vackra kyrkor.

Begravningsverksamhet

Information om begravning, gravfrågor och kyrkogårdsförvaltningen.