Foto: Christer Mattsson

Kyrkofullmäktige

Här återfinns kommande kallelse samt förda mötesprotokoll. Övriga protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen. Kommande kyrkofullmäktigemöte hålls: Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 19:00 i Kyrkans Hus (Kapellgatan 6, Mellerud). Alla som önskar är välkomna att närvara!