Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Välkommen till Ljungskile församling - Forshälla, Ljung, Resteröd och Grinneröd

Sommarcafé

Välkommen på mysigt sommarfika i Hemgårdens trädgård tisdagar!

KONFIRMAND 2022

Nu är det dags att anmäla sig till KONFIRMAND 2023! Läs mer här!

Pilgrimsvandring 3 september

Pilgrimsvandring är ett sätt att ge sig själv tid för relationen till Gud, skapelsen och sig själv.

Hjälparbetare delar ut vatten

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Kriget i Ukraina har global påverkan. Det är en ohygglig situation för de som tvingas fly från sina hem. Följdeffekter i andra länder är många och allvarliga. Tack vare gåvor fortsätter arbetet med att motverka krigets effekter, i Ukraina och resten av världen.

Tankar inför helgen

Naturreportage blandat med kyrkohistoria och goda ord inför helgen

Stickcafé

Välkommen att vara med!

Barn & unga

Kolla in vilken grupp som du vill vara med i!

Musikal med angeläget budskap

Här kan du läsa om församlingens stora projekt "Flyga och falla" - en musikal om binas viktiga arbete som pollinatörer på den jord som Gud har skapat som uppfördes i Forshälla kyrka 14-15 maj i år.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Välkommen som medlem!

Svenska kyrkan vill finnas med i alla människors liv, såväl i glädje som i sorg. Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan!

Diakoni

Stöd, hjälp och uppmuntran

Ideellt engagemang

Har du en idé?!

Vandra

Pilgrimsvandra på våra pilgrimsleder!

Tipsrundan

Gå en tipsrunda med 10 frågor via appen Tipsrundan!

Kristen djupmeditation

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. Skulle du vara intresserad att vara med?

Renovering av Ljungs kyrka

Vi räknar med att Ljungs kyrka kommer att renoveras invändigt under 2023. Det betyder att kyrkan kommer att vara stängd under större delen av året. Man kan därmed inte boka tid för dop, vigsel eller begravning under 2023. Gudstjänster och förrättningar kommer att ske i våra övriga kyrkor.

Internationellt arbete

Tillsammans kan vi hjälpa!

Miljödiplomering

Ljungskile församling vill arbeta för en miljömässigt hållbar värld. Församlingen miljödiplomerades 2019 för fas 1 och 1 maj 2022 blev fick vi miljödiplom för fas 2!

Regnbågsnyckelmärkning

Ljungskile församling är regnbågsnyckelmärkt!

En liten skrift om kyrkklockor

Kyrkklockorna hörs vida omkring, men hur ofta får man se dem? Eller dess inskription. Nu finns ett litet häfte att köpa där du kan läsa om olika typer av kyrkklockor.

SWISH

Nu kan du swisha kollekter, soppluncher m m!

GDPR

Personuppgiftsbehandling

Personal

Här hittar du oss!

Församlingsbladet

Ladda ner församlingsbladet HÄNDER här!

Protokoll och övriga dokument

Här hittar du församlingsbladet HÄNDER samt protokoll och dokument antagna av kyrkoråd och kyrkofullmäktige