Om oss

Här ser du våra öppettider. Du kan även läsa om Ljungskile församlings vision och mål. Varmt välkommen till oss!

 _______________________________________________________________________

Församlingens uppdrag, värdegrund, mål och vision

UPPDRAG/MISSION

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan).

GRUNDVÄRDERINGAR

Vi är alla skapade av Gud, värdefulla och unika. Människan är utvald av Gud till att förvalta Guds skapelse. Gud vill att vi ska leva i kärlek till varandra och till honom. Jesus liv och person är ett vägledande föredöme för hur vi ska leva våra liv. Gud är en levande Gud som vill ha personlig relation med varje människa. (Ur Handlingsplan för konfirmandarbetet, Ljungskile församling)

Gud vill gemenskap med varje människa och vi får vila tryggt i Guds famn. Dopet ger utrymme för en tro att växa in i, genom hela livet. I dopet får vi ett löfte från Gud, att vi aldrig är ensamma. (Ur Doppastoral, Ljungskile församling).

MÅL

Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor och aktuella samhällsfrågor.

Prioriterade områden är dop, konfirmation, gudstjänst, ideellt engagemang och diakoni. Antalet döpta, konfirmerade och ideellt engagerade samt antalet gudstjänstbesök ska öka. Ledorden i Ljungskile församlings gudstjänstliv skall vara öppenhet, glädje, gemenskap och nyfikenhet. Diakoni är en livshållning grundad i hur Jesus mötte människor, som ska prägla hela Ljungskile församlings verksamhet. (Ur Verksamhetsplan 2016, Ljungskile församling)

VISION

Ljungskile församling

- Är en öppen gemenskap

- Ser Gud i varje människa

- Förmedlar hopp och mening i vår tid