GDPR

Personuppgiftsbehandling

GDPR (General Data Protection Regulation) - en ny lag som gäller från 25 maj 2018 om säkrare hantering av personuppgifter och personlig integritet.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Därför är vi öppna med hur vi hanterar dem. Vi skyddar den information som du anförtror oss samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

 Ljungskile församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier och filmer är inte sökbara på person.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi har om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta kyrkoherde Karin Coxner, 0522-999 82, karin.coxner@svenskakyrkan.se

 

Ljungskile församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity

072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se

 

 

Karin Coxner

Karin Coxner

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

-- Kyrkoherde