Resteröds kyrka

Medeltidskyrka, pilgrimskyrkan, den lilla kyrkan.

Pilgrimskyrka

I Resteröds kyrka har människor firat gudstjänst sedan 1100-talet. Den mäktiga dopfunten i täljsten med sina två drakar är daterad till ca 1090. Så byggdes de allra första kyrkorna, med en mäktig valvbågen som skulle förstärka känslan av koret som heligt rum. Generationer har därefter satt sin prägel på kyrkan - predikstolen, bänkraderna, brudstolen och målningarna i tak.

Många har vandrat på lederna kring Resteröd, kanske på den gamla kyrkstigen som slingrar sig från Resteröds kyrka mot Ljungskile, genom åkerlandskapet, sen in i lite gles skog för att komma fram till havet via fd Restenässkolan. Läs mer om pilgrimsvandringar i den nya Pilgrimsfoldern, som finns i församlingens kyrkor och på nutidapilgrimer.se.

Vi firar för tillfället inte gudstjänst i kyrkan på grund av corona-smittan. Dock är Ljungs och Forshälla kyrkor öppna vardagar och söndagar. Klicka här och se tiderna! Välkommen till kyrkan!

 

RESTERÖD ÄR VÄRD EN MÄSSA

Resteröd är värd en mässa! Så resonerade vi i kyrkogruppen för ett par år sedan. Vi tycker kyrkan är liten och vacker och ger en intim känsla av gemenskap. Den skulle passa för en mässa som var meditativ och avskalad. Vi ville också lyfta fram värdet av medverkan från lekmän och musiker.

Därför genomför vi nu det vi kallar för Resterödsmässan. Det är en stund av reflektion inte minst inför den kommande veckan och dess åtaganden. Vi har ett tema för varje tillfälle och formar, präst som lekmän, meditativa inslag kring detta. Förutom nattvardsfirandet, ges också tillfällen till symboliska konkreta reflektioner vid dopfunt och ljusbärare. Under hela mässan är sång och musik viktiga inslag.

Välkommen oavsett var du bor i Ljungskile eller någon annanstans!

_____________________________________________________________________ 

Historia

1929 tog man fram takmålningarna, som tidigare varit övermålade. Då fick även kortaket, som saknat takmålning, en sådan.

Kyrkklockan är daterad 1663 och nuvarande klockstapeln är från 1859.1919-1920 skedde en omfattande renovering, som i stora drag gav kyrkan dess nuvarande utseende. Både vapenhus och sakristia byggdes till då.

Kyrkan har en fin snickeriinredning.Predikstolen är ett renässansarbete, möjligen från 1500-talets slut. Altaruppsatsen är från 1600-talet, liksom också troligen läktarens framsida och bänkdörrarna. Takmålningarna är från 1700-talet.

Den ursprungliga dopfunten är från tidigt 1100-tal och står numera på Göteborgs Stadsmuseum. En kopia av den rikt dekorerade gamla dopfunten av täljsten har drakar och flätmönster på en fyrkantig cuppa. Motiven är fascinerande, här kommer medeltidens formspråk och tankevärld oss nära.

Den är en av de få medeltida kyrkor som har sin triumfbåge kvar, den båge som skiljer långhuset från koret. Just denna konstruktion är typisk för kyrkor byggda på 1100-talet. Triumfbågarna revs vanligen på 1600-1700-talen eftersom de skymde sikten.

Fösta gången Resteröds kyrka nämns i ett skrivet dokument är år 1388, i ärkebiskop Eystein Aslakssons jordebok, ”den Röde Bog”. Men redan då var den flera hundra år gammal.

 


 

 

 

Glas och smide i Resteröds kyrka

Ny utsmyckning i Resteröds kyrka

Att vandra till fots istället för att åka bil ger nya perspektiv.

Agneta Riddar, ideellt engagerad