Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige 2018-2021 

Ordinarie ledamöter, nomineringsgrupp Öppen kyrka

Jonatan Hanson, ordförande

Kristin Egestål

Hans Åke Lillieström

Ulrika Lagerlöf Nilsson

Jakob Lindkvist

Martin Engelbrecht

AnnaLena Lundström, 1:e vice ordförande

Ingemar Falk

Irene Leonardsson

Lars Bengtsson

Maria Tyreman Bandhede

Rickard Lahtinen Carlsson

Lisa Malmros

Johannes Strömberg

Ingegerd Gunilla Svensson

Jan Hedberg

Rigmor Boström

Maria Andersson

Sten-Åke Lyngstam

ERSÄTTARE, NOMINERINGSGRUPP ÖPPEN KYRKA

 

Anna-Charlotta Gustafsson

Lars Sven-Erik Abrahamsson

Andreas Daläng

 

Ordinarie ledamöter, nomineringsgrupp Frimodig kyrka

Åke Carnerö

Lars-Magnus Olovson

Rolf Hermansson

Kjell Svenungsson, 2:e vice ordförande

Lennart Johnsson

Margareta Johnsson

Ersättare, nomineringsgrupp Frimodig kyrka

Barbro Salomonsson

Bo Olsson

Åke Martinsson

 

Kyrkorådet 2018-2021

Ordinarie ledamöter, nomineringsgrupp Öppen kyrka

Irene Leonardsson, ordförande

Kristin Egestål, vice ordförande

Ulrika Lagerlöf Nilsson

Lars Bengtsson

Ingemar Falk

 

ERSÄTTARE, nomineringsgrupp öppen kyrka

Lisa Malmros

Jan Hedberg

Lars Abrahamsson

AnnaLena Lundström

 

Ordinarie ledamöter, nomineringsgrupp Frimodig kyrka

Lars-Magnus Olovson

 

 

Ersättare, nomineringsgrupp Frimodig kyrka

Kjell Svenungsson

Åke Carnerö

 

kyrkoherde

Karin Coxner

 

pRESIDIEUTSKOTT 2018-2021

Irene Leonardsson, ordförande kyrkorådet

Kristin Egestål, vice ordförande kyrkorådet

Lars-Magnus Olovson, ordinarie ledamot kyrkorådet

Karin Coxner, kyrkoherde

 

 

Revisorer 2018-2021

Bjarne Fredriksson, auktoriserad revisor

Per Nordkvist, revisor

Susanne Widholm, revisor

Maria Karlsson, revisorersättare