Forshälla kyrka

En familjekyrka med satsning på barn, familj och tema

Satsningen på familjekyrka är tydlig. Temagudstjänster öppnar upp gudstjänstfirandet för andra musikstilar och utrycksformer. Efter gudstjänsten samlas vi kring kaffebordet.

Kyrkan har 400 platser. Handikapptoalett och ramp in i kyrkan finns.

 

 

HISTORIK

Forshälla kyrka uppfördes 1855 i nyklassisistisk stil efter ritningar av Emil Langlet på en plats där det tidigare funnits en kyrka med anor från 1100-talet. Vid en ombyggnad 1953 fick kyrkan en treskeppig basilika med breda sidogångar. Därmed reducerades antalet sittplatser till omkring en tredjedel.

Altaruppsats från 1670 i barockstil avbildar nattvarden och den uppståndne Kristus krönt av en gyllene sol med strålar. Dopfunten är troligen är från 1700-talet.
Predikstolen i ek tillkom 1953 och har utsmyckningar utförda av bildhuggaren Walfrid Andersson.
Läktarkläde med motiv ur uppenbarelseboken utfört av Agda Österberg 1968.
Orgeln är byggd av Hammarbergs Orgelbyggeri AB 1973 och har 21 stämmor.
Storklockan är från 1200-talet, möjligen äldre, och den har två tomma skriftband samt fyra kors svagt och ojämnt inristade. Lillklockan tillkom 1774.

Det känns väldigt hemma och mysigt här. Jag har ju varit på alla skolavslutningar här och det är här jag är döpt och konfirmerad.

Tova Berg, konfirmandledare

Det är nog platsen som är speciell med Forshälla kyrka. Vi brukade säga att hon ligger som en kattmamma och tittar ut över Forshälladalen.

AnnaLena Lundström, kyrkvärd