Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Ljungskile församling Besöks- och postadress: Vällebergsvägen 24, 45930 Ljungskile Telefon: +46(522)99970 E-post till Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ideellt engagemang

Skänk en stund!

 

att vara ideell

En grundpelare i församlingens arbete är människors engagemang och delaktighet. Alla bidrag är viktiga och bygger församling. Ideellt medarbetarskap är inte en verksamhet bland flera, utan en grundhållning som ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

ideella uppdrag

Exempel på ideella uppdrag är

pilgrimsgruppen

kyrkogrupperna - en grupp för varje kyrka som värnar om och tänker kring den kyrkan

kyrkvärdar  

gudstjänstgrupper - är med och planerar kommande gudstjänst i Ljungs kyrka

gudstjänstvärdar - du delar ut psalmböcker, sköter ljudet m m i gudstjänsten

församlingens internationella arbete

planeringsgrupp för LIVSRUM - är med och planerar cafékvällar med givande föreläsare några gånger/termin

unga ledare i konfirmandarbetet - du är ung och konfirmerad och stöttar och de nya konfirmanderna

medhjälpare vid soppluncher och övriga diakonala mötesplatser - du kan t ex vara med och laga soppa eller baka bröd eller kaka till soppluncherna

arbetskretsen - samtal, gemenskap och kanske lite handarbete

sångare och musiker i gudstjänster - kontakta Andreas eller Kristina om du vill vara med och sjunga eller spela ett instrument i gudstjänsten

körsångare - kom med och sjung i någon av våra körer. Läs mer under respektive kör!

förtroendevalda 

busskörare - varje söndag hämtar vi några personer till gudstjänsten i Ljungs kyrka. Har du möjlighet att köra kyrkans minibuss någon söndag så kontakta Inger eller Ingrid!

 

Församlingen behöver en timme eller två av din tid, helt enkelt  - kan du du tänka dig att skänka en stund? Hör av dig så pratar vi om hur just din tid kan bli till värdefulla insatser, både för dig själv och andra.

Målet är att det ska vara lätt att vara ideellt engagerad i församlingen.

 

Anmäl ditt intresse och få mer info av Inger Öhlén, diakon 0522-999 86 eller Ingrid Dillner, kommunikatör 0522-999 87

Mail: inger.ohlen@svenskakyrkan.se, ingrid.dillner@svenskakyrkan.se

 

Läs också Tre perpsektiv på ideellt engagemang i Ljungskile församling

 

Vi väntar på dig!

 

Karin Coxner

Karin Coxner

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

-- Kyrkoherde

Direkt: 0522-999 82

Mobil: 0737738825

Mer om Karin Coxner

kyrkoherde

Inger Öhlén

Inger Öhlén

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Diakon

Direkt: 0522-999 86

Mer om Inger Öhlén

Diakon

Ingrid Dillner

Ingrid Dillner

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Kommunikatör

Direkt: 0522-999 87

Mobil: 0738 49 99 78

Mer om Ingrid Dillner

Kommunikatör

Andreas Jansson

Andreas Jansson

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Organist Ljungskile församling

Direkt: 0522-999 77

Mobil: 076-877 42 67

Mer om Andreas Jansson

Organist