Meny

Ideellt engagemang

Skänk en stund!

 

att vara ideell

En grundpelare i församlingens arbete är människors engagemang och delaktighet. Alla bidrag är viktiga och bygger församling. Ideellt medarbetarskap är inte en verksamhet bland flera, utan en grundhållning som ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

ideella uppdrag

Exempel på ideella uppdrag är

pilgrimsgruppen

kyrkogrupperna - en grupp för varje kyrka som värnar om och tänker kring den kyrkan

kyrkvärdar  

gudstjänstgrupper - är med och planerar kommande gudstjänst i Ljungs kyrka

gudstjänstvärdar - du delar ut psalmböcker, sköter ljudet m m i gudstjänsten

församlingens internationella arbete

planeringsgrupp för LIVSRUM - är med och planerar cafékvällar med givande föreläsare några gånger/termin

unga ledare i konfirmandarbetet - du är ung och konfirmerad och stöttar och de nya konfirmanderna

medhjälpare vid soppluncher och övriga diakonala mötesplatser - du kan t ex vara med och laga soppa eller baka bröd eller kaka till soppluncherna

arbetskretsen - samtal, gemenskap och kanske lite handarbete

sångare och musiker i gudstjänster - kontakta Andreas, andreas.jansson@svenskakyrkan.se eller Samuel, samuel.johansson2@svenskakyrkan.se, om du vill vara med och sjunga eller spela ett instrument i gudstjänsten

körsångare - kom med och sjung i någon av våra körer. Läs mer under respektive kör!

förtroendevalda 

busskörare - Vi har en intention att varje söndag hämta de personer som anmält att de vill åka med till gudstjänsten, oftast till Ljungs kyrka. Vi är inte så många som kör, så vi vill gärna bli fler!! Har du möjlighet att köra kyrkans minibuss någon söndag så kontakta Jessica eller expeditionen!

 

Församlingen behöver en timme eller två av din tid, helt enkelt  - kan du du tänka dig att skänka en stund? Hör av dig så pratar vi om hur just din tid kan bli till värdefulla insatser, både för dig själv och andra.

Målet är att det ska vara lätt att vara ideellt engagerad i församlingen.

 

Anmäl ditt intresse och få mer info av Inger Nilsson, diakonassistent 0522-999 86 eller Ingrid Dillner, kommunikatör 0522-999 87 eller någon annan anställd!

Mail: inger.nilsson2@svenskakyrkan.se, ingrid.dillner@svenskakyrkan.se

 

Läs också Tre perpsektiv på ideellt engagemang i Ljungskile församling

 

Vi väntar på dig!

 

Inger Nilsson

Inger Nilsson

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Diakoniassistent

Ingrid Dillner

Ingrid Dillner

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Kommunikatör

Jessica Ovik

Jessica Ovik

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Prostkoordinator

Karin Coxner

Karin Coxner

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

-- Kyrkoherde