Diakoni

Stöd, hjälp och uppmuntran

DIAKONI 

Diakoni är medmänsklig omsorg som har sin grund i det sätt på vilket Jesus bemötte människor. Genom att värna människors lika värde är det Ljungskile församlings uppdrag att möte människor i utsatta livssituationer med deltagande, respekt och medkänsla.

Diakoni är en angelägenhet och ett uppdrag för alla i församlingen. Diakonin skall vara en god kraft i det lokala samhället. Målet är att människor i utsatta situationer skall få ett så bra stöd som möjligt genom att erbjudas god gemenskap, t ex vid soppluncher och gemenskapskvällar, men även i form av hembesök och samtal.

Diakonin skall också göras synlig via aktivt samarbete med andra människovårdande organisationer i samhället. Via diakonin vill Ljungskile församling vara en röst för dem som på olika sätt behöver stöd eller har förlorat hoppet.

SAMTALSSTÖD

Livet går ofta sin gilla gång. Ibland är livet härligt och ibland är det svårt och komplicerat. Då kan det vara skönt att få tala igenom saker och ting med någon.

Välkommen att ringa för samtalsstöd. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Kristen djupmeditation

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. Skulle du vara intresserad att vara med?