Diakoni

Stöd, hjälp och uppmuntran

 

DIAKONI 

Diakoni är medmänsklig omsorg som har sin grund i det sätt på vilket Jesus bemötte människor. Genom att värna människors lika värde är det Ljungskile församlings uppdrag att möte människor i utsatta livssituationer med deltagande, respekt och medkänsla.

Diakoni är en angelägenhet och ett uppdrag för alla i församlingen. Diakonin skall vara en god kraft i det lokala samhället. Målet är att människor i utsatta situationer skall få ett så bra stöd som möjligt genom att erbjudas god gemenskap, t ex vid soppluncher och gemenskapskvällar, men även i form av hembesök och samtal.

Diakonin skall också göras synlig via aktivt samarbete med andra människovårdande organisationer i samhället. Via diakonin vill Ljungskile församling vara en röst för dem som på olika sätt behöver stöd eller har förlorat hoppet.

SAMTALSSTÖD

Livet går ofta sin gilla gång. Ibland är livet härligt och ibland är det svårt och komplicerat. Då kan det vara skönt att få tala igenom saker och ting med någon.

Välkommen att ringa till diakonassistent Inger Nilsson, 0522-999 86. Samtalen är kostnadsfria och diakonen har tystnadsplikt.

I oktober kommer en sorgegrupp att starta. Om du nyss har mist en nära anhörig kommer du att få inbjudan till denna grupp. Om du har mist en nära anhörig tidigare och önskar få vara med i en grupp eller önskar samtal, hör då av dig till diakoniassistent Inger Nilsson, 0522-999 86, inger.nilsson2@svenskakyrkan.se.

 

TANKAR FRÅN EN DIAKON

Kanske undrar du vad en diakon gör?

Själva ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Mitt vardagsliv ser nog ungefär ut som ditt; tvätt, städning, ibland känslan av att inte räcka till. Vi ägnar mycket tid och energi åt att putsa vårt yttre. Hur mycket lycka behövs för att hålla måttet? Hur mycket skönhet måste till för att kallas vacker? Denna kamp som vi varje dag lockas in i är ju det som livet inte handlar om!

Himlen känner dig inte som mannen med den fina bilen eller kvinnan med det stora huset. Himlen känner ditt hjärta. Gud finns för dig. Du behöver inte stå i kö eller vänta i långa telefonköer. Han finns där och är till för dig!

Livet kan många gånger liknas vid en berg- och dalbana. Ibland känns livet toppen när vi befinner oss högt upp. Ibland hamnar vi i utförsbacken - livet känns tungt och svårt. Det är väl detta som är själva livet, det går upp och det går ner - så är det att vara människa. När den putsade fasaden brister, när livet är skört och går sönder - det är då vi verkligen behöver se och möta varandra.

Gud har med hela livet att göra. Detta är grundförutsättningen för diakonin, som alltid måste se hela människan - kropp, själ och ande. Hela människan är i centrum.

 

Bli fadder för ensamkommande barn. Läs mer

Läs mer om internationellt engagemang

 

 

Inger Nilsson

Inger Nilsson

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Diakoniassistent

Thomas Hjelm

Thomas Hjelm

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Diakon