Gudstjänstgrupper

Vill du vara med och planera en gudstjänst?


Gudstjänsterna i Ljungs kyrka förbereds av olika gudstjänstgrupper. I en sådan grupp planerar man en specifik gudstjänst med t ex vilka psalmer eller sånger vi tycker passar bra just den söndagen. Vi läser söndagens texter och pratar kring dem. 

Alla som vill är välkomna att vara med, och alla har något viktigt att bidra med!

Är du intresserad av att vara med i en gudstjänstgrupp? Hör av dig till Karin Coxner, kyrkoherde, 0522-999 82, karin.coxner@svenskakyrkan.se

Vill du vara med som försångare eller solist? Eller vill du vara med och spela ett instrument i en gudstjänst? Kontakta våra härliga musiker, Samuel eller Andreas!

Samuel Johansson 070-392 44 22, samuel.johansson2@svenskakyrkan.se

Andreas Jansson 076-877 42 67, andreas.jansson@svenskakyrkan.se