Protokoll

Läs om aktuella beslut och styrande dokument

Kyrkoråd

Protokoll från kyrkorådssammanträden i Ljungskile församling

Församlingsinstruktion, verksamhetsplan och budget

Här kan du ladda ner aktuella filer för Ljungskile församling 2018