Regnbågsnyckelmärkning

Ljungskile församling är regnbågsnyckelmärkt!

Regnbågsnyckeln

 

POLICY och VISION för MÅNGFALD i Ljungskile församling

VISION

Redan i Första Mosebok sätter Gud regnbågen i skyn som ett tecken på sitt eviga förbund med alla varelser på jorden. Regnbågen har med alla sina färger blivit en viktig symbol för mångfald och för alla människors lika värde. Den kristna tron har alltid strävat efter att spränga gränser och öppna för att livet är större än vad vi först tror. Vi vill vara med och bryta tröga mönster och medvetandegöra omedvetna fördomar.

MÅL

VI VILL arbeta aktivt för att hålla regnbågsmärkningen aktuell;

* genom att kontinuerligt informera om hur arbetet med regnbågsfrågorna fortskrider, på vår hemsida, under regnbågsnyckelmärkningens symbol

 

VI VILL arbeta för en befriande gemenskap och en miljö som ger omsorg och trygghet;

* genom att ha regnbågsflaggor i alla församlingshem tillsammans med information om att alla är välkomna och att alla är lika värda

* genom att öppna upp för samtal i grupper och möten om vad en befriande gemenskap kan innebära

 

VI VILL att alla skall få känna styrka i att vara en hel människa, skapad till Guds avbild;

* genom att särskilt fokusera kring storheten i att vara människa, vid våra ”Livsrumskvällar” i år och kommande år

 

VI VILL att var och en skall kunna acceptera, respektera och glädja sig åt sin sexualitet och identitet och uppleva att den är en gåva från Gud, och återspeglar Guds kärlek;

* genom att träna oss på att i alla sammanhang använda ett inkluderande språk, särskilt i samband med bokningar av kyrkliga handlingar

 

VI VILL aktivt motverka förtryck av hbtq-personer och andra marginaliserade grupper för att visa på de konsekvenser detta får för den enskilde;

* genom att vid kyrkoråd, personalmöten och möten för ideella medarbetare kartlägga vilka förtryck vi anar och ser för att sedan finna former för att synliggöra konsekvenserna av detta

 

VI VILL möta okunnighet och rädsla med synliggörande av hbtq-personer och andra marginaliserade grupper;

* genom att bjuda in till samtalskvällar kring hbtq utifrån samtalsboken

 

Ljungskile församling blev regnbågsnyckelmärkt vid mässan i Ljungs kyrka söndag 23 februari 2020.

REGNBÅGSNYCKELMÄRKNING

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion, vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Processmodell Regnbågsnyckeln är utarbetad av Katarina Hedqvist (Växjö stift), Frida Ohlsson Sandahl (Sensus Studieförbund) och Erik Gyll (Riksförbundet EKHO) och ägs av Sensus Studieförbund och Riksförbundet EHO.