Ljungs kyrka

Delaktighet, variation och modern tradition

I Ljungs kyrka firas gudstjänst varje söndag 11.00, med några få undantag, då det t ex kan vara sammanlyst till någon av våra andra kyrkor. Det är liv och rörelse men här finns också utrymme att vila och att stanna upp. Gudstjänsterna förbereds vissa söndagar av en gudstjänstgrupp - ett gäng ideella tillsammans med präst och musiker. Ibland har vi en försångargrupp och instrumentalister som gör det lätt att sjunga med i psalmer och sånger. Första söndagen i varje månad är det      söndagsskola för alla barn. Då sjunger vi söndagsskolesången och barnen följer med en ledare till ett rum i kyrkan för en liten samling under en del av gudstjänsten.

Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till med något kring gudstjänsten - sjunga, spela, sköta textvisning, vara söndagsskoleledare, tänka, tycka…

Efter gudstjänsten är alla välkomna att dricka en kopp kaffe, te eller saft längst ner i kyrkan.

“Det är en glad gudstjänst med ett innehåll och ton, som gör att man känner sig hemma och blir nyfiken på mera.”

gudstjänstbesökare

Att många är med och bidrar gör att det blir variation och att många olika röster kommer till tals. Det finns något för alla, stora som små.

Kristin Egestål, församlingsbo