Ljungs kyrka

Delaktighet, variation och modern tradition

Under 2023 är Ljungs kyrka stängd för inre renovering. Läs mer här!

 

I vanliga fall firas gudstjänst i Ljungs kyrka varje söndag 11.00, med några få undantag, då det t ex kan vara gemensam gudstjänst i någon av våra andra kyrkor. Gudstjänsterna förbereds vissa söndagar av en gudstjänstgrupp - ett gäng ideella tillsammans med präst och musiker. Ibland har vi en körgrupp och instrumentalister som gör det lätt att sjunga med i psalmer och sånger. 

Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till med något kring gudstjänsten - sjunga, spela, sköta textvisning med projektor, tänka, tycka…

Kontakta våra härliga musiker, Samuel och Andreas:

Samuel Johansson 070-392 44 22, samuel.johansson2@svenskakyrkan.se

Andreas Jansson 076-877 42 67, andreas.jansson@svenskakyrkan.se

 

Efter gudstjänsten är alla välkomna att dricka en kopp kaffe, te eller saft längst ner i kyrkan.

 

“Det är en glad gudstjänst med ett innehåll och ton, som gör att man känner sig hemma och blir nyfiken på mera.”

gudstjänstbesökare

Att många är med och bidrar gör att det blir variation och att många olika röster kommer till tals. Det finns något för alla, stora som små.

Kristin Egestål, församlingsbo

Ny dopfunt

Ljungs kyrka har välsignats med en ny dopfunt Formgivare: skål - Sofia Bergman, träskulptur - Göte Henriksson

Ljungs kyrkas inre renovering

Ljungs kyrka kommer att renoveras under större delen av 2023

___________________________________________________________________

Ljungs kyrka - ”den vita kyrkan vid havet”

Denna numera vitrappade kyrkan som ligger på berget vid Ljungs kile, en del av Fräknefjorden, byggdes 1902 och är ritad av arkitekten Gustaf Petterson. Kyrkan med sin vita färg ses tydligt över fjorden till Orust och kyrkklockorna ljuder vida omkring.  Namnet Ljung kommer troligen från växten ljung som växte rikligt på bergen här omkring (Lyng 1341), men kanske också från det norska ordet slynget (slingra sig). Bohuslän var ju före 1658 en del av Norge. Ljungsån som rinner nära både den gamla kyrkan och den nuvarande slingrar sig, bildar meandrar.

När den gamla kyrkan blev för liten för den allt ökande befolkningen beslöt kyrkostämman att bygga en ny kyrka på den nya kyrkogården som låg vid sidan om skeppssättningen, som är från yngre järnålder. Kyrkan byggdes i rött Skromberga-tegel. En lång historia med fuktskador gjorde att kyrkan, vid den stora restaureringen som genomfördes 1951, vitrappades.

De mest värdefulla inventarierna fördes över från den gamla kyrkan till den nya kyrkan. Andra såldes på auktion och den gamla kyrkan fick förfalla.

Predikstolen är från 1634, med utsnidad norsk-dansk text.

Altartavlan är ett sent renässansarbete, möjligen 1620, troligen ommålad 1791. I mitten ses den korsfäste Jesus och på vänster sida står Moses med lagtavlorna och på höger sida Johannes.

Kyrkan har två dopfuntar, en äldre i trä från 1733 och en ny dopfunt som invigdes 2019.   Den nya dopfunten har en dopskål i glas som är formgiven av Sofia Bergman och trädelen är gjord av Göte Henriksson.

Kortakets målningar är målade av Gunnar Tornhamn och tillkom vid den stora restaureringen av kyrkan 1951.

Triumfkrucifixet är skulpterad av Walfrid Andersson, Timmerås i Forshälla, efter en gipsmodell i full skala av Gunnar Torhamn.

I tornet hänger två klockor. Den stora klockan är från 1902, samma år som kyrkan och gjuten av Göteborgs Mek. Werkstad.  Den mindre klockan är från 1698 och gjuten av Peter Böök. Denna klocka flyttades från gamla kyrkan när den nuvarande kyrkan invigdes.

Kyrkan är huvudkyrka i det som nu heter Ljungskile församling. I församlingens geografiska område finns ytterligare fyra kyrkor, Grinneröds kyrka i söder, Ljungs gamla kyrka alldeles här bredvid, Resteröds kyrka i nordväst och Forshälla kyrka i norr. Dessutom finns Djurhults kapell som ägs och drivs av stiftelsen Fjällbygdens kapell och Åh stiftsgårds kyrka.