Nu stänger värmestugan Vintervärme

Nyhet Publicerad

De sju veckor som hemlösa kunnat värma sig inomhus på nätterna är slut. Kyrkorna i Karlstad har välkomnat dem i Ria-huset tre kvällar i veckan. Nu efterfrågar kyrkorna en mera långvarig lösning för människor som rör sig i vår stad och behöver en fast punkt att vända sig till.

- Ledningsgruppen för Vintervärme kommer nu att summera årets insats. Vi kommer även att ha en fortsatt dialog med kommunen om behovet av en plats för människor att komma och duscha, tvätta kläder och få värme och vila för natten. Vi menar att kommunen måste planera för att möta dessa behov som vi tror bara kommer att öka framöver, säger Dan Kihlström, som är Pingstkyrkans företrädare i ledningsgruppen för det kyrkliga nätverket för socialt arbete i Karlstad.

Den så kallade värmestugan i Ria-Hela Människans lokaler har fungerat bra - mycket tack vare det stora antalet personer som har velat komma in och jobba som volontärer.

- Vi är väldigt glada för tillströmningen av volontärer och vill tacka var och en för deras insats. Det här visar att det finns många goda krafter i samhället. Många människor vill hjälpa utsatta medmänniskor till en lite bättre tillvaro, säger Dan Kihlström.

Värmestugan har hållit öppet kl 20.00-07.00 under söndag-tisdag. Kvällarna har bestått av matservering, möjlighet att sköta sin hygien samt lite språkträning. På kvällarna har det oftast kommit mellan 15 och 20 personer. Antalet som sedan har stannat över natt i värmestugan har legat ganska konstant kring tio personer.

Malin Hjalmarsson är verksamhetsledare på Ria-Hela Människan och hon hoppas också på en mer permanent lösning för de hemlösa framöver.
- Vi har märkt av Vintervärme på så sätt att fler människor har kommit och skänkt skor, mat och kaffe med mera. Det är väldigt glädjande. När det nu stänger finns det ett fortsatt stort behov av ett ställe dit människor kan komma och sköta sin hygien och tvätta kläder. Jag fortsätter också att hoppas på en bättre lösning nattetid så att gästerna skulle kunna ha en säng att sova i, säger Malin Hjalmarsson.

Vid frågor kontakta: Dan Kihlström, församlingsordförande i Pingstkyrkan, telefon 070-343 96 86, eller Lasse Söderberg, gruppchef för diakon i Karlstads pastorat, telefon 076-840 46 12.