Ordning. Handboken innehåller ordningarna för gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning.
Foto: Magnus aronsson (1, 4) Andréas Lindström (2) Jim Elfström (3)

Ny kyrkohandbok

Nyhet Publicerad

Sedan ett antal år tillbaka har det arbetats med en ny kyrkohandbok i församlingar och kommittéer

I Västermalms församling har Kungsholms kyrka varit med i hela försöksprocessen och sedan påskdagen i år firas Mässa utifrån Förslag till ny kyrkohandbok. Ordningen är alltid samma, men det går att välja mellan två olika musikserier, en gammalkyrklig och en nyskriven.

Ökad delaktighet

Anledningarna till att det sker nu är flera. Dels behöver kyrkohandboken stämma överens med Bibel 2000, dels finns ett behov av att göra gudstjänsten mer tillgänglig. Ökad delaktighet, ett modernare och mer inkluderande språk samt möjlighet för alla åldrar att fira samma gudstjänst är andra anledningar. Och sist men inte minst en genomgång av gudstjänstens musik.

Vad är kyrkohandboken?

–Handboken innehåller ordningarna för gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel, begravning och bikt. I den står i vilken ordning predikan, sång, bibelläsning och så vidare kommer och förslag på texter, böner och annat. Ordningen är gemensam för hela Svenska kyrkan men ska nu revideras, säger Sara Garpe, biträdande kyrkoherde i Kungsholms kyrka.

Hur kommer det att bli?

I maj lämnades de sista remissvaren in och nu återstår att göra de sista justeringarna. Den slutgiltiga versionen är alltså inte klar, men förhoppningsvis kommer den nya kyrkohandboken att tas i bruk någon gång under 2018!
Text: Lasse Skölving