Sjung med!

Nyhet Publicerad Ändrad

Jubilate Deo, Lov pris och ära

Högtidsgudstjänst St Paul's Church

Lördag eftermiddag kl 18. Högtidsgudstjänst i St Paul´s Church. Medverkande: biskop Sven-Bernhard tillsammans med församlingens nuvarande och tidigare medarbetare. Iriskören med förstärkning.

 

Noter

Jubilate Deo

Att ladda ner för de som skall sjunga med i Högtidsgudstjänsten!

Noter

Lov pris och ära

Att ladda ner för de som skall sjunga med i Högtidsgudstjänsten!