Meny

Älvdalens församling

Coronaviruset – aktuellt läge i Älvdalens församling

Älvdalens församling ställer om sitt arbete för att medverka till att hindra smittspridning. Vi följer löpande aktuella myndigheters råd och anpassar vår verksamhet efter hur läget förändras.

Viss verksamhet gör uppehåll, men söndagens gudstjänster fortgår i en hänsynstagande anda och med särskilda restriktioner.

Med anledning av coronavirusets spridning kommer vi att ställa in all verksamhet för äldre under en tid framöver, detta innebär att diakonicenter håller stängt, våra syföreningars träffar skjuts upp till dess att läget medger det, samtalsgruppen skjuts också den upp tillsvidare. Kyrkokören samt Må-Bra kören pausar också sina träffar tillsvidare.

Älvdalens kyrka håller öppet under dagtid mellan klockan 12.00-14.00, möjlighet till samtal, bön och ljuständning. Vi låter kyrkklockorna kalla till andakt med bön för vår församling och världen onsdagar, torsdagar och fredagar dag klockan 12.00.

För att få aktuell information om verksamheten i vår församling ber vi dig se nedan där vi fortlöpande uppdaterar vårt program med eventuella förändringar.

Visa hänsyn

Med hänsyn till varandra ber vi dig stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, snuva, feber, m.m.

Verksamheter som inte har uppehåll finns i nedanstående schema.

(Uppdaterat 30 mars)

Vår verksamhet v. 14:

Måndag            10.30-11.30 Vagga, gunga, gå, i Brittgården.
                           11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården
                           12.00-14.00 Öppen kyrka
                           15.15-16.45 Måndagskul, för åk 1-6, i Brittgården
                           17.00-19.30 Ungdomsgrupp i Brittgården
                  
Tisdag               12.00-14.00 Öppen kyrka             
                            

Onsdag              12.00-14.00 Öppen kyrka med andakt klockan 12.00
                            17.00-17.45 Barnkören åk 1-6 i Brittgården
                            

Torsdag                9.00-12.00 Öppna förskolan, Brittgården.
                            12.00-14.00 Öppen kyrka med andakt klockan 12.00

Fredag                12.00-14.00 Öppen kyrka med andakt klockan 12.00


Kalender, klicka här

Älvdalens församling

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Välkommen till Dop

Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi fira tillsammans med er.

Läs mer om dopet: (Klicka här!


Kom och sjung tillsammans!
Brittgården, onsdagar kl. 17.00-17.45
Startdag är den 4 mars
Ledare: Gunilla Albertsdotter, 0251-431 38
gunilla.albertsdotter@svenskakyrkan.se

BARNKÖR ÅK 1-6

Kom och sjung tillsammans! Brittgården, onsdagar kl. 17.00-17.45 Startdag är den 4 mars Ledare: Gunilla Albertsdotter, 0251-431 38 gunilla.albertsdotter@svenskakyrkan.se

Vår Fairtradehylla har flyttat, nu finns den vid expeditionsdisken. Vi har passat på att fylla den med choklad,kryddor och leksaker.
Välkommen in!

FAIRTRADE

Vår Fairtradehylla har flyttat, nu finns den vid expeditionsdisken. Vi har passat på att fylla den med choklad,kryddor och leksaker. Välkommen in!

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort.

Till ACT Svenska kyrkans Gåvoshop:  (Klicka här!)

GE EN GÅVA

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet. Du får personliga gåvobevis att ge bort. Till ACT Svenska kyrkans Gåvoshop: (Klicka här!)

Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Dina personuppgifter

Så här behandlar Svenska Kyrkan dina personuppgifter:  (Klicka här!)