Meny

Älvdalens församling

Coronaviruset – aktuellt läge i Älvdalens församling

Älvdalens församling ställer om sitt arbete för att medverka till att hindra smittspridning. Vi följer löpande aktuella myndigheters råd och anpassar vår verksamhet efter hur läget förändras.

Viss verksamhet gör uppehåll, men söndagens gudstjänster fortgår i en hänsynstagande anda och med särskilda restriktioner.

Med anledning av coronavirusets spridning kommer vi att ställa in endel verksamheter för äldre under en tid framöver, detta innebär att våra syföreningars träffar skjuts upp till dess att läget medger det, samtalsgruppen skjuts också den upp tillsvidare. Må-Bra kören pausar också sina träffar tillsvidare.

För att få aktuell information om verksamheten i vår församling ber vi dig se nedan där vi fortlöpande uppdaterar vårt program med eventuella förändringar.

Visa hänsyn

Med hänsyn till varandra ber vi dig stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, snuva, feber, m.m.

Verksamheter som inte har uppehåll finns i nedanstående schema.
För våra gudstjänster se också kalendariet.

Kalender, klicka här

(Uppdaterat 28 september)

Vår verksamhet v. 40

Tisdag
10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården, entréplan 
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. MENY, klicka här
15.00-16.45 Tisdagskul i Brittgården, övervåningen 

Onsdag
12.00 Middagsbön i Älvdalens kyrka. Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
19.00 Kyrkokören i Kyrkan.

Torsdag
10.00-12.00 Öppna förskolan i Norra lekparken, vid regn Brittgården. 
15.30-17.00 Barnkör i Brittgården, stora salen.
17.30-18.30 Ungdomkör i Brittgården, stora salen.

Söndag
11.00 Gudstjänst för stora och små i Älvdalens kyrka. Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.


Älvdalens församling

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Välkommen till Dop

Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi fira tillsammans med er.

Läs mer om dopet: (Klicka här!


Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Dina personuppgifter

Så här behandlar Svenska Kyrkan dina personuppgifter:  (Klicka här!)