Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Älvdalens församling Besöksadress: Dalgatan 74, 79631 ÄLVDALEN Postadress: BOX 105, 79622 ÄLVDALEN Telefon:+46(251)43140 E-post till Älvdalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Älvdalens församling

Älvdalens församling

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Välkommen till Dop

Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi fira tillsammans med er.

Läs mer om dopet: (Klicka här!


Gravskötsel

Älvdalens församling erbjuder gravskötsel och övrig service på församlingens samtliga kyrkogårdar. För mer information klicka på knappen.

Prislista

Skyltade gravplatser!

Älvdalens församling söker gravrättsinnehavare. De gravplatser som berörs är försedda med skylt. Du som vill veta mer eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare är välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.

Klicka här om du vill veta mer!

Ge en gåva

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort.

Till ACT Svenska kyrkans Gåvoshop:  (Klicka här!)

Klicka på bilden för mer information om Vinterfest!

Sommarjobb

Är du intresserad av att söka sommarjobb hos oss? Klicka på knappen!

Klicka här!

Gravstenar

Information om nedlagda gravstenar:  (Klicka här!)

Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Dina personuppgifter

Så här behandlar Svenska Kyrkan dina personuppgifter:  (Klicka här!)