Älvdalens församling

Prata med oss

Kontakt

Älvdalens församling Besöksadress: Dalgatan 74, 79631 ÄLVDALEN Postadress: BOX 105, 79622 ÄLVDALEN Telefon: +46(251)43140 E-post till Älvdalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Älvdalens församling

Älvdalens församling

Bild: Ulf Jonsson

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Fasteinsamling 2018

Fasteinsamlingen startar Fastlagssöndagen 11/2
och avslutas på Palmsöndagen 25/3.

Brödförsäljning till förmån för insamlingen på Midfastosöndagen 11/3 både i Älvdalens kyrka 11.00 och i Åsens kapell 14.00.

Läs mer om insamlingen, se film:   (Klicka här!)

Till Gåvoshopen:   (Klicka här!)

Samtalsgrupp

                                   Tisdagar, udda veckor, i
                                 Brittgården 18.30-20.00
                                       till och med  8/5 
                              Samtalsledare är Inga Persson

Välkommen till Dop

Ett litet barn har kommit till världen.
 Det vill vi fira tillsammans med er.

 Läs mer om dopet: (Klicka här!

Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Kyrkoval 2017

Valresultat:  Klicka här!