Älvdalens församling

Coronaviruset – aktuellt läge i Älvdalens församling

Av hänsyn till församlingsborna och vår personal kommer gudstjänsterna från och med söndag 28 mars till och med söndag 2 maj endast att sändas digitalt.

Församlingsexpeditionen kommer från och med vecka 13 till och med vecka 17 endast att var öppen för besök torsdagar kl 10.00 - 12.00.

Församlingsexpeditionens telefontider:
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00 - 12.00.
Telefonnr: 0251-431 40

Detta gör vi för att hjälpa till att stoppa spridningen av Covid-19.

Vi behöver alla hjälpas åt och tillsammans ta vårt ansvar i den tid vi lever i. Tillsammans kommer vi att få uppleva slutet på pandemin om vi nu gemensamt och med samlade krafter hjälps åt att följa de råd myndigheterna ger oss. 

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens”

För att få aktuell information om verksamheten i vår församling ber vi dig se nedan där vi fortlöpande uppdaterar vårt program med eventuella förändringar.

Visa hänsyn

Med hänsyn till varandra ber vi dig stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, snuva, feber, m.m.

Verksamheter som inte har uppehåll finns i nedanstående schema.
För våra gudstjänster se också kalendariet.

Klicka på länken nedan för att komma till församlingens Facebook-sida.
www.facebook.com/AlvdalenForsamling


Kalender, klicka här

(Uppdaterat 14 april)

Vår verksamhet v. 15

Söndag
11.00 Digital Gudstjänst

Varmt välkommen att delta i våra digitala verksamheter.

Klicka här för att komma till församlingens facebooksida!

 

Älvdalens församling

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Dina personuppgifter

Så här behandlar Svenska Kyrkan dina personuppgifter:  (Klicka här!)