Älvdalens församling

Coronaviruset – aktuellt läge i Älvdalens församling

Med anledning av de nya skärpta råden kopplat till Corona som nu gäller i Dalarna kommer församlingen att tillsvidare pausa all verksamhet förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar som t.ex. begravningar. 

Vi behöver alla hjälpas åt och tillsammans ta vårt ansvar i den tid vi lever i. Tillsammans kommer vi att få uppleva slutet på pandemin om vi nu gemensamt och med samlade krafter hjälps åt att följa de råd myndigheterna ger oss. 

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens”

Andreas Nerelius
Kyrkoherde 

För att få aktuell information om verksamheten i vår församling ber vi dig se nedan där vi fortlöpande uppdaterar vårt program med eventuella förändringar.

Visa hänsyn

Med hänsyn till varandra ber vi dig stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, snuva, feber, m.m.

Verksamheter som inte har uppehåll finns i nedanstående schema.
För våra gudstjänster se också kalendariet.

Följ oss gärna på Facebook.
Klicka på länken nedan för att komma till församlingens Facebook-sida.
www.facebook.com/AlvdalenForsamling


Kalender, klicka här

(Uppdaterat 25 januari)

Vår verksamhet v. 4

Lördag
10.00 - 14.00 Öppen kyrka

Söndag
10.00 Andakt i Älvdalens kyrka.  
11.00 Andakt i Älvdalens kyrka och via Zoom. Klicka här för att delta via Zoom
12.00 Andakt i Älvdalens kyrka.

Max 8 personer kan delta i en andakt i kyrkan. 
Anmäl dig senast torsdag 14 januari till församlingsexpeditionen på tel. 0251-431 40 vilken av tiderna du vill komma på Andakt för att vara garanterad en plats i kyrkan.

Välkommen att delta i våra digitala andakter. Klicka på länken för att komma till våra digitala sändningar. 
Digitala sändningar, klicka här!

Älvdalens församling

Älvdalens församling är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.  Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och  utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden.
Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna.
Älvdalens församling ingår i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Välkommen till Dop

Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi fira tillsammans med er.

Läs mer om dopet: (Klicka här!


Bli Medlem

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både här i Älvdalen och ute i världen. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Anmälningsblankett:  (Klicka här!)

 

Dina personuppgifter

Så här behandlar Svenska Kyrkan dina personuppgifter:  (Klicka här!)