Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Konfirmandtiden är en möjlighet att diskutera livsviktiga frågor med andra.
Det kan handla om att ta ställning, om att bli vuxen. Under konfirmandtiden får du en unik möjlighet att göra något för din egen skull, utan att vara självisk.
Tyvärr talar vi oftast för lite om livets insida. Konfirmandtiden kan vara din chans att borra djupare i frågor som gör livet viktigt att leva.
Konfirmation är ofta förknippat med tradition och rit, det handlar om vår historia och vårt arv men framförallt om vår framtid. Din framtid och ditt liv.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. 

Ordet konfirmation kommer av det latinska ordet "confirmatio" som bland annat betyder att bekräfta och att stärka. Det är samma ord som kommer tillbaka i engelskans "confirm", som betyder att ge stöd åt, att godkänna. På svenska används ordet konfirmation både om undervisningen och den gudstjänst som avslutar konfirmandtiden. Konfirmationen kan vi säga är både en bekräftelse av ditt dop och en bekräftelse på att du är en värdefull människa. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Det finns riktlinjer som anger ramarna för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Enligt riktlinjerna är det viktigt att konfirmandarbetet tar sin utgångspunkt i de förutsättningar och frågor som finns i respektive konfirmandgrupp. Därför används många olika arbetsmodeller; samtal och diskussioner, teckning och  skapande, sång och musik, drama och lek.

Har du funderingar på församlingens konfirmandarbete så hör av dig:
 
Ring 0251-431 51till Kristina på Barn och ungdom.