Begravningsverksamheten

Säkerhetskontroll av gravstenar pågår fortlöpande 
Älvdalens kyrkogårdsförvaltning kontrollerar gravstenssäkerheten på Ärnäs och Älvdalens kyrkogårdar. Kontrollen kommer att fortsätta under de frostfria årstiderna. Kontrollen görs enligt Centrala gravvårdkommitténs anvisningar.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.

Samtliga gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner i gravregistret kommer att kontaktas via brev, om de efter en säkerhetskontroll äger gravstenen som inte klarat säkerhetskontrollen. Gravrättsinnehavaren ansvarar därefter för att gravstenen åtgärdas så snart som möjligt. Efter att stenen är åtgärdad ska den kontrolleras på nytt. 

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00 – 12.00 
Tel: 0251-431 40
E-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Dalgatan 74, 796 31 Älvdalen

Kyrkogårdsförvaltningen

CGK

Länk till Centrala Gravvårdskommittén

Älvdalens församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på församlingens samtliga kyrkogårdar. 

Gravplatser som saknar gravrättsinnehavare blir försedda med en skylt med uppmaningen att kontakta församlingsexpeditionen.

Lista med skyltade gravplatser, klicka här! (ingen ny lista har upprättats)

Du som vill veta mer om denna information eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare är välkommen att kontakta Älvdalens församling.

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider, Klicka här!