Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ, med 15 ledamöter,
som väljs av alla röstande församlings-medlemmar.

Val sker vart 4:e år. Senaste valet var 19 September 2021.

Resultatet från valet kan du hitta här: (Klicka här!)

Ur kyrkofullmäktige väljs Kyrkrådet: Åtta ledamöter + Kyrkoherden.
Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet består av:

Torbjörn Zakrisson, Ordför.
Gunnel Jernberg
Simon Andersson
Teresa Garcia
Margit Nilsson
Peter Egardt
Per-Arne Pettersson
Maria Åslund
Kyrkoherden