Gravskötsel

Älvdalens församling förvaltar 7 kyrkogårdar. Nornäs kyrkogård belägen vid Nornäs kapell och sjön Noran. Ärnäs kyrkogård belägen på en höjd strax bredvid Äsjön. Åsens kyrkogård intill Åsens kapell 16 km norr om Älvdalen. Evertsbergs kyrkogård intill Evertsbergs kapell 13 km väster om Älvdalen. Gamla kyrkogården intill Älvdalens kyrka samt den Östra och Västra kyrkogården bara ett stenkast därifrån.

Älvdalens församling erbjuder gravskötsel och övrig service på församlingens samtliga kyrkogårdar. Den som är antecknad som gravrättsinnehavare kan teckna avtal om gravskötsel. För att beställa gravskötsel kontaktar du församlingsexpeditionen.

Öppettider och kontaktuppgifter hittar du här! 

Gravskötsel

I avgiften ingår vårstädning inkl. byte av jord, vår-, sommar-, och höstplantering. Vattning och rensning av ogräs, bortplockning av vissna blommor, gräsputs med trimmer runt gravvård. Avgiften för skötsel beräknas på storleken på blomrabatten.

Pris per gravplats och år:

Gravskötsel, blomrabatt  <=0,3 kvadratmeter.          600 kr.

Gravskötsel, blomrabatt  <=0,5 kvadratmeter.          640 kr.

Gravskötsel, blomrabatt  <=1,0 kvadratmeter.          700 kr.

 

Enbart gräsputs med trimmer                                       200 kr.                                        Enbart vattning                                                               400 kr.

Övrig service

Pris per gravplats inkl. arbete                                                                                            Gravljus med lock                                                               90 kr.

Extra gravljus                                                                      40 kr.

Vinterkrans, bild                                                           260 kr.

Utkörning färdiga blombuketter etc.                                 75 kr.

Pris per gravvård inkl. arbete                                                                                            Riktning gravvård                                                          1250 kr.

Rengöring gravvård                                                       1250 kr.

Dubbning av gravvård inkl. 2 st. dubb                         1650 kr.

Pris per extra timme utöver ovanstående priser          750 kr.
(om arbetet vid riktning, dubbning och tvättning tar längre tid än en timme)