Personal

Älvdalens församling

Församlingsexpedition & Kyrkogårdsexpeditionen:
Öppet Må-Ti, To-Fr kl. 10-12

Församlingsexpeditionen 0251-431 40 
Kyrkogårdsexpeditionen 0251-431 58

Emma Brandin
0251-431 80

Lena Olsson
0251-431 40
alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsadministration:
Mikael Knagg
Telnr. direkt/mobil 0251-431 58 
mikael.knagg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde:
Karolina Pernling
Telnr. direkt/mobil 0251-431 43
Karolina.Pernling@svenskakyrkan.se

Komminister:
Åse Johansson
Telnr. direkt/mobil 0251-431 41
Ase.Johansson2@svenskakyrkan.se

Diakon:
Ingrid El Qortobi
Telnr. direkt/mobil 0251-431 42
Ingrid.ElQortobi@svenskakyrkan.se

Barn och Ungdomsdiakon (börjar 1/8 2024)

Telnr. direkt/mobil 
@svenskakyrkan.se

Kantor:
Gunilla Albertsdotter
Telnr. direkt/mobil 0251-431 38 
gunilla.albertsdotter@svenskakyrkan.se 

Kantor
Jenny Halvarsson
Telnr. direkt/mobil 0251-43048 073-0718663
jenny.halvarsson@svenskakyrkan.se

Barn och Ungdom:
Carina Wallin
Telnr. direkt/mobil 0251-431 64
carina.wallin@svenskakyrkan.se

Kristina Spännar 
Telnr.direkt/mobil 0251-43151
kristina.spannar@svenskakyrkan.se

Köket Brittgården & Städning Brittgården & Kyrkan: 
Agneta Schröder
Telnr. direkt/mobil 0251-431 91
agneta.schroder@svenskakyrkan.se

Diakonicenters textilavdelning:
Lena Schröder
Telnr. direkt/mobil 0251-431 65
lena.schroder@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Brittgården:
Ingemar Martinsson
Telnr. direkt/mobil 0251-416 49
ingemar.martinsson@svenskakyrkan.se 

Vaktmästare Älvdalens kyrka:
Mikael Knagg
Telnr.direkt/mobil 0251-431 58
mikael.knagg@svenskakyrkan.se

Ebba Vallin
Telenr.direkt/mobil 0251-431 35
Ebba.Vallin@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Kyrkogården:

Kyrkogårdsförman
Krister Matsson
Telnr. direkt/mobil 0251-431 92
Krister.Matsson@svenskakyrkan.se

Roland Eriksson (vik Kyrkvaktmästare vid behov)
Telnr. direkt/mobil 0251-416 50
roland.eriksson2@svenskakyrkan.se      

Ronny Danielsson (vik Kyrkvaktmästare vid behov)
Telnr. direkt/mobil 0251-416 51
ronny.danielsson@svenskakyrkan.se
 
Inger Estenberg
Telnr. direkt/mobil 0251-417 46
inger.estenberg@svenskakyrkan.se

Ebba Vallin
Telenr.direkt/mobil 0251-431 35
Ebba.Vallin@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar, Älvdalen:
Ulla-Britt Emanuelsson
Ulla Berg
Kenneth Graaf
Torbjörn Zakrisson
Catharina Källin
Mattias Rothman
Teresa Garcia

Kapellvärdar, Evertsberg: 
Christina Stormats 

Kapellvärdar, Åsen:
Bonita Gädd

Kapellvärd, Nornäs:
Vakant   

Kyrkoåret