Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Älvdalens församling Besöksadress: Dalgatan 74, 79631 ÄLVDALEN Postadress: BOX 105, 79622 ÄLVDALEN Telefon:+46(251)43140 E-post till Älvdalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka och kapell

Församlingens huvudkyrka är Älvdalens kyrka. I församlingen finns tre kapell: i Evertsberg, i Åsen och i Nornäs.

Älvdalens församling är en församling inom Svenska kyrkan
i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift, i nordvästra Dalarna.

Församlingen tillhör gamla Älvdals tingslag och var tidigare ändstation för
Gävle-Dala järnväg.

Älvdalens församling har dalbygd med s.k. lidbebyggelse i området kring Österdalälven och dess biflöden Rotån och Granån samt kring Västerdalälvens biflöde Vanån.
Dalbygden omges av skogsmarker, vilka är höglänta och vidsträckta. De sträcker sig upp mot gränsen till Härjedalen (Korskällan) och mot Särna församling i nordväst.

I väster gränsar församlingen mot Transtrands socken i Malungs kommun och i söder och sydost ligger Venjans och Mora församlingar samt i öster Våmhus församling.