Kyrka och kapell

Församlingens huvudkyrka är Älvdalens kyrka. I församlingen finns tre kapell: Evertsberg, Åsen och Nornäs.

Älvdalens församling är en församling inom Svenska kyrkan
i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift, i nordvästra Dalarna.

Församlingen tillhör gamla Älvdals tingslag och var tidigare ändstation för
Gävle-Dala järnväg.

Älvdalens församling har dalbygd med s.k. lidbebyggelse i området kring Österdalälven och dess biflöden Rotån och Granån samt kring Västerdalälvens biflöde Vanån.
Dalbygden omges av skogsmarker, vilka är höglänta och vidsträckta. De sträcker sig upp mot gränsen till Härjedalen (Korskällan) och mot Särna församling i nordväst.

I väster gränsar församlingen mot Transtrands socken i Malungs kommun och i söder och sydost ligger Venjans och Mora församlingar samt i öster Våmhus församling.