Evertsbergs kapell

är beläget 13 kilometer väster om Älvdalen och har enligt gammal folklig tradition funnits redan på 1200-talet.

Foto: Västerås stift

På 1200-talet lydde kapellet under Åhls församling i Insjön.
Det nuvarande kapellet blev om- och, delvis, nybyggd 1750 och har många detaljer från äldre tider som bland annat altarskåpet som är från 1400-talet.

Klockstapeln, som den ser ut idag, blev upptimrad i mitten av 1600-talet. Kapellets nuvarande orgel byggdes 1925 av den tjeckiske orgelbyggaren G. Rieger.

Under hösten 2004 fick kapellet en välbehövlig yttre renovering.
Efter en grundlig genomgång och reparation målades hela kapellet
och spåntaket ströks med tjära.

Kapellet har med tiden blivit ett känt riktmärke för många Vasaloppsåkare eftersom det ligger intill Vasaloppsspåret.