Diakoni

Den vigda diakonens emblem: Ringen, korset och duvan. Fadern, som omsluter allt, Sonen och den helige Ande. Diakoni är Svenska kyrkans medmänskliga omsorg om var och en oavsett ålder, sociala förhållanden, kristen tro eller religiöst intresse. Den vill möta en människa där hon står i livet, i glädje, sorg eller kris, i längtan efter gemenskap och fördjupning, efter mening och delaktighet. Ibland behöver vi bara få uttrycka för någon hur vår livssituation ser ut och inte bära allt inom oss. Vi erbjuder olika typer av samtal såsom stödjande samtal, själavård, sorgsamtal och terapi. Vi lotsar till rätt stöd. I samtalet kan vi få syn på möjligheter och få distans. I grupper kan vi dela erfarenheter och på så vis få perspektiv på den egna situationen. Det diakonala arbetet vill skapa mötesplatser med trygga ramar där vi får möjligheter att se och bekräfta varandra. Vi skapar och är kreativa och/eller samtalar och reflekterar i flera av församlingens grupper som startar i höst. Pilgrimsvandring och måltidsgemenskap är andra exempel på diakoni i praktiken. I mötet med andra kan vi växa som människor. Se Verksamheter för info om vilka grupper som finns eller kontakta oss för aktuell information. Vi vill göra människor delaktiga i församlingens liv. Vill du göra en ideell insats så kontakta oss gärna. Diakoni är att samordna alla goda krafter och ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra hela församlingens liv. Tillsammans kan vi göra så mycket mer! Ingrid El Qortobi, diakon tel 0251-431 42 Lena Schröder, diakoniassistent tel 0251-431 65