Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Älvdalens församling Besöksadress: Dalgatan 74, 79631 ÄLVDALEN Postadress: BOX 105, 79622 ÄLVDALEN Telefon:+46(251)43140 E-post till Älvdalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Den vigda diakonens emblem: Ringen, korset och duvan. Fadern, som omsluter allt, Sonen och den helige Ande.

Diakoni är Svenska kyrkans medmänskliga omsorg om var och en oavsett ålder, sociala förhållande, kristen tro eller religiöst intresse. Själva ordet diakon betyder ”tjänare” och diakoni betyder att tjäna. Diakonens roll är att vara arbetsledare för den gemensamma diakonin.

Det finns många goda krafter som diakonin samarbetar med: t ex socialtjänsten, hemtjänsten, sjukvården, polisen, skolan och olika frivilligorganisationer som Röda Korset

Det är viktigt att skapa mötesplatser. Det har vi bland annat genom: sopplunchen på måndagarna, de olika syföreningarna, sorgegrupper, anhörigstödgrupper, studiecirklar, samtalskvällar, församlingsaftnar, väntjänstgrupper, träffarna på äldreboendet mm.

En viktig mötesplats är församlingens Diakonicenter. Hit kan du komma för att bara umgås eller också för att reparera, sy nytt, väva, sticka mm.  Läs mer här!

Förutom alla dessa mötesplatser så är uppvaktningarna i samband med födelsedagarna viktiga. Församlingen uppvaktar alla 90-åringar uppåt.

Som medlem i Svenska Kyrkan är du med och stöttar all vår diakonala verksamhet. Ett stort tack till dig för detta stöd.

Lena Schröder är diakoniassistent.
Telefon:  0251-416 48