Älvdalens kyrka

är församlingens huvudkyrka. Den är belägen i södra delen av Älvdalen, vid Riksväg 70.

Från mitten av 1400-talet omtalas ett kapell i Älvdalen (Elfdals Capellag). Kapellets plats och utformning är inte känd. Det låg eventuellt inom den nuvarande kyrkans murar.

Vid Gustav Wasas klockuppbörd 1533 överlämnades till fogdens representant 31 Mark penningar och en oförgylld kalk. I samtidiga visitationsprotokoll redovisas som inventarier i kyrkan: mässkläder, kalk med patén, antependium, Sacra Biblia på svenska samt en klocka.

Enligt ett kungligt brev beviljades bidrag för byggande av en ny kyrka. Byggnationen påbörjades 1582 men redan 1583 drabbades kyrkan av ” ljungeld och åskslag” varvid tak och valv förstördes. I samband med återuppbygganden av kyrkan göts den klocka som än i dag slår kvartsslag i tornuret. Kyrkan stod färdig att tas i bruk 1585 men blev invigd året därpå vid en biskopsvisitation. Samma år, 1586, fick Älvdalen sin första präst, Laurentius Beronius. Älvdalen räknades därefter som socken.

Kyrkan blev snart för trång och man beslöt bygga ut den åt söder 1688. År 1724 byggdes kyrkan även ut åt öster. Tornet tillkom 1816. Åren 1824-26 byggdes kyrkan ut till nuvarande storlek.

Se skiss över de olika bygg-åren: (Klicka här!)

Vid den stora ombyggnaden 1903-05 fick kyrkan sin nuvarande utformning med ett 53 meter högt klocktorn och utvändiga strävpelare runt kyrkan. Kyrkans färger bestämdes efter ramen på 1762 års altartavla. Tavlan hänger framme på den södra innerväggen (Jesus i Getsemane).

Åren 1979-80 genomgick kyrkan en omfattande renovering. Då tillkom golvet i slipad granit från Garberg. Väggar och tak rengjordes. Altarringen kläddes med tyg vävt efter gammalt Älvdalsmönster (sk Älvdalsdräll). En arkeologisk undersökning gjordes under kyrkan. Man kunde då se olika utbyggnadsetapper alltifrån den första stenkyrkan.

Under april-maj 2002 genomgick kyrkan en total yttre renovering. Taket byttes både på torn och på långhus. Tornkorset förgylldes, väggarna putsades och målades mm.

Den senaste inre renoveringen pågick mellan november 2005 och juni 2006. Ett omfattande konservators- och målningsarbete utfördes. Fönstrens innerbågar, kyrkbänkarna, väggar och snickerier i vapenhus och i sakristia har målats. Alla ytor ovanför kyrksalens ”bröstning” har rengjorts och restaurerats av konservator. En inbyggnad har tillkommit under orgelläktaren där det nu finns plats för förvaring av kyrkans textilier på ett bra sätt. Denna inbyggnad rymmer även ett kombinerat kök och lekrum.

                       Välkommen att besöka kyrkan!

Kyrkan är den bemannad som "vägkyrka" cirka en månad varje sommar.

Foto: Ulf Jonsson
Foto: Ulf Jonsson