Verksamheter

Att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission är församlingens grundlägganden uppgift.

Kyrkans uppdrag handlar om hela livet

”Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission”. Det är kyrkoordningens beskrivning av varje församlings grundläggande uppgift.

Församlingarna är Svenska kyrkans lokala enheter som tillsammans täcker hela Sverige. Församlingen är både ett geografiskt begrepp och en gemenskap av de medlemmar som bor inom församlingens område. Man kan därför säga att församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Gudstjänsten - kyrkolivets centrum
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där vi tillsammans möter Gud i Ordet (bibelläsning, predikan, sång, bön mm) och sakramenten (dop, nattvard och bikt). Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Dit får alla komma med sina erfarenheter och livsfrågor. I gudstjänsten får tron och livet näring.

Undervisning - ett livslångt lärande
Undervisning handlar både om konkret kunskap om kristen tro och om livserfarenhet. Kunskap och erfarenhet hör samman och kan delas genom samtal, bibelstudier, predikan och en mängd andra sätt. Som människor och kristna har vi ett ansvar att ge till varandra av oss själva. Vi lever ett livslångt lärande där vi aldrig blir riktigt färdiga, där tron kan vara ett verktyg för att bearbeta livsfrågorna, och livsfrågorna ett verktyg för att bearbeta tron.

Diakoni - tro i praktiken
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. I berättelserna om Jesus Kristus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra, och det är kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni. Diakoni är att erbjuda helande miljöer, ge röst åt svaga och protestera mot övergrepp. Det sker lokalt, men också globalt. Svenska kyrkan arbetar internationellt för fred, rättvisa och hållbar utveckling, ofta genom kyrkor och organisationer i närområdet.

Mission - för andras skull
Mission är egentligen allt det som nämnts i denna text, och lite till. Hela kyrkans uppdrag kan sammanfattas i ordet mission, som betyder sändning. Det är ett uppdrag som sträcker sig utåt, mot andra, men också inåt, mot oss själva. Mission handlar om att i solidaritet med utsatta människor dela evangelium om Jesus Kristus, söka kyrkans enhet och vara ett tecken på Guds rike. Mission handlar om att kyrkans folk i sina liv söker gestalta den tro de är döpta till, för egen växt men också för andras skull. Mission handlar om att överskrida gränser, inom människor och mellan människor.
Mission handlar om liv - om att leva.

Just nu revideras Församlingsinstruktionen, men vi kommer att så snart som möjligt lägga upp den reviderade versionen här så att du kan ta del av den.

Vill du vara med och utforma församlingsinstruktionen så kom på församlingsaftonen den 9 maj kl. 18 på Brittgården och delta i diskussionerna.