Nornäs kapell

är församlingens norra utpost. Det är det yngsta kapellet i församlingen - byggt 1965.

Frida Lindhamn

De första nybyggarna i trakten har daterats till år 1638. Deras huvudsakliga sysselsättning var jakt och fiske. Före 1888 fanns varken någon lokal för gudstjänst eller någon kyrkogård. Gudstjänst fick firas i någon av gårdarna eller i skolan.
 
1889 avsattes en begravningsplats i Nornäs. Redan 1865 hade begravningsplatsen i Ärnäs blivit invigd. Ärnäs var jämförelsevis lättåtkomlig både för norra och södra Finnmarken. På 1940-talet byggdes ett bisättningshus nedanför kyrkogården bredvid landsvägen. 1957 besökte biskop John Cullberg platsen och insåg att Nornäs behövde ett bättre bisättningshus eller ett kapell. Byborna hade länge önskat ett kapell och 1963 utsågs en kommitté för att planera byggandet. Kapellet byggdes sommaren 1965 och invigdes 18 september samma år av biskop Sven Silén.
 
Kapellet ligger mycket naturskönt vid Nornässjön och inbjuder till stilla meditation i rofylld skogsmiljö.
 
Välkommen in!  Det är alltid öppet!

Frida Lindhamn