Meny

Tibro pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Tibro och Ransberg på webben!

Facebook film om mathjälpen i Tibro kommun

Mathjälpen i Tibro
Nu tar Tibro kommun och ett antal frivilligorganisationer i Tibro gemensamt ansvar för att kunna erbjuda matinköp för personer som hör till riskgrupperna under den pågående Coronapandemin.

– Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa dem som behöver det. Ideella krafter här i Tibro samlar sig och tillsammans ser vi till att behövande i riskgrupperna får sin mat inhandlad och hemkörd. Det är ett fantastiskt engagemang av många här i Tibro. Det gör mig stolt, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

Svenska kyrkan samordnar insatserna
Det nu inledda samarbetet bygger på den avsiktsförklaring som nyligen ingicks av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I Tibro har Svenska kyrkan tagit på sig samordningsansvaret.

– Det är Svenska kyrkans diakon Maria Landin som håller i arbetet här. Hon ska samordna insatserna och se till att vi gemensamt hela tiden arbetar på bästa sätt för att skapa största möjliga nytta. Hon har en särskild telefon där hon tar emot förfrågningar om hjälp och det är hon som avgör vem som kan få den här hjälpen. Varje tillfälle är unikt, man kan inte höra av sig en gång och få mat levererad under en längre tid säger Tibro kommuns näringslivschef Mattias Peterson.

– Vi arbetar fortfarande på strukturerna för detta, exakt hur det ska fungera är inte klart ännu och vi lär få laga efter läge. Det viktiga nu är att vi kommer igång och att de inom riskgrupperna som behöver det får hjälp med sina matinköp, säger Sami Kaukonen, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Tibro.

Fakturering i efterhand
Volontärerna som hjälper till kommer inte att hantera några pengar,
kundernas bankkort eller ta emot betalning via Swish. All mat som
inhandlas kommer att faktureras respektive kund i efterhand.
Tibro Föreningspool ansvarar för det arbetet.

– Det känns bra att vi också kan vara med och bidra, säger verksamhetsledaren på Föreningspoolen Marcus Olsson. Att få hem maten kommer inte att kosta något extra och vi lägger förstås inte heller på någon avgift för fakturan. Hela idén här är att det ska vara kostnadsneutralt för dem som behöver hjälpen.

Kyrkor och idrottsföreningar deltar i satsningen
– Svenska kyrkan samordnar arbetet men det är ett flertal engagerade föreningar och kyrkor redan nu, inte minst Equmeniakyrkan, Tibro Pingst och de som kan komma att delta via Föreningspoolen. Vi törs gissa att fler hör av sig och involveras när det väl är igång. Glädjande nog finns det mycket värme och engagemang här i Tibro säger Rolf Eriksson.

I samarbetet ingår redan från start tre av Tibros livsmedelshandlare, Ica Supermarket, Coop och Ica Nära.

Information om hjälpen som finns att få och hur man går tillväga finns på Tibro kommuns hemsida, www.tibro.se/mathjalpen.

Texten är hämtad från Tibro kommuns hemsida

Välkommen till öppen kyrka i Ransberg varje tisdag mellan kl 11-12 (från och med den 23:e juni)
Musik, samtal och ljuständning.

Öppen kyrka Ransberg

Välkommen till öppen kyrka i Ransberg varje tisdag mellan kl 11-12 (från och med den 23:e juni) Musik, samtal och ljuständning.

Här kan du läsa mer om sommarmusiken i Tibro pastorat

Sommarmusiken

Här kan du läsa mer om sommarmusiken i Tibro pastorat

Varje onsdag 24 jun - 12 aug
Trädgårdskaffe i
Högåskyrkans trädgård kl 14-16. 
OBS! Vid regn INSTÄLLT!

Trädgårdskaffe

Varje onsdag 24 jun - 12 aug Trädgårdskaffe i Högåskyrkans trädgård kl 14-16. OBS! Vid regn INSTÄLLT!

Svenska kyrkan och GDPR

Följ länken för att läsa hur Svenska kyrkan handskas med personuppgifter

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter


Kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Tibro och Ransbergs dataskyddsombud.
Erika Malmberg 072-5496434 dataskyddsombud@intechrity.se