Organisation och styrning

Här kan du läsa om hur förtroendemannaorganisationen i Tibro pastorat ser ut. Under varje rubrik finns information om vilka uppgifter de olika organen har, vilka som för närvarande är invalda samt de tre senaste protokollen.