Ransbergs församlingsråd

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsrådet väljs genom fri nominering på särskilda möten som anordnas inför varje ny mandatperiod och ledamöterna är alltså inte knutna till någon nomineringsgrupp. Även kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet. Församlingsrådet har särskilt ansvar för gudstjänstlivet och kyrkorna i den egna församlingen, och ska alltid ha möjlighet att lämna synpunkter innan kyrkorådet beslutar om frågor som rör församlingen.