Barnverksamhet i Tibro församling

Här når du oss, barn- och ungdomsledare Tibro pastorat

 Cia Gräns 0504-43916 / (sms)0705-08 20 94 
cia.grans@svenskakyrkan.se

Tobias Andersson 0504-43836 / (sms)0706-308140
tobias.andersson@svenskakyrkan.se

Sofia Karnevi 0504-43917 / (sms)0722-463696