Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Här tas beslut om viktiga styrdokument (exempelvis församlingsinstruktionen), bokslut och budget. Fullmäktige består av 25 ledamöter och 15 ersättare som är direktvalda via nomineringsgrupper. De nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige i Tibro pastorat är Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Sverigedemokraterna (SD), Borgerligt alternativ (BA) och Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK).