Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Här bereds ärenden till kyrkofullmäktige, och det är kyrkorådet som är ansvarigt för den löpande ekonomin och förvaltningen av pastoratet. Kyrkorådet ska också genomföra de beslut som fattats av fullmäktige. Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige, och ledamöterna nomineras av de nomineringsgrupper som är invalda där. Även kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, och har alltså rösträtt och möjlighet att lägga egna förslag. Om du vill komma i kontakt med kyrkorådet så hör av dig till pastorsexpeditionen.