Tibro kyrkogårdar

1906 invigdes Tibro nya kyrkogård. Begravningsplatsen ligger på ett stort område som utvidgats i etapper. Varje ny del har fått en tidstypisk karaktär vilket gör att de olika områdena skiljer sig betydande från varandra.

Kyrkogårdens äldre delar från det tidiga 1900-talet är ombyggda under 1960-talet till gräsytor, från att tidigare ha varit grusgravar med häckar eller stenramar runt. Ett antal gravar av denna typ finns forfarande att se. Södra delen av kyrkogården har karaktär av skogskyrkogård med höga tallar. På kyrkogården finns i norra delen en askgravplats och i den centrala delen finns en minneslund.

Kyrkogården vid Kyrkefalla kyrka används i mycket ringa omfattning för nya gravsättningar. Gravsättning beviljas endast i redan befintliga gravar.