Nattvard i Östra Ämterviks kyrka
Foto: Birgitta Persson

Sunne pastorat

Välkommen till Sunne pastorat! Vi vill vara ett stöd för dig i livets alla skeden. Gudstjänster, samtalsstöd, undervisning och olika aktiviteter och evenemang finns här för dig.

Förinspelade gudstjänster

Här samlar vi våra förinspelade gudstjänster.

Närbild på en kaffekopp som hålls mellan två händer, och två samtalande människor i bakgrunden.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

Robin hade som vanlig slagit sig ner i soffan hos den gamla kvinnan. Astrid hette hon. De hade kommit nära varandra sedan den dag hon första gången bjöd in honom på kaffe. Läs Tankar inför helgen med prästen Charlotte Frycklund.

Bön är hoppets språk

Så länge människan varit människa så har hon bett till Gud. Varför ber vi? Dels därför att bönen ger oss gudsnärvaro. Därför att bön är ett sätt att koppla upp sig till den Verklighet som skapat det fantastiska universum i vilket vi rör oss och är till. Men vi ber också till Gud för att lämna över allt det tunga som vi inte kan bära själva. Allt det i vårt liv och i vårt samhälle som är halvt och som skaver. Och vi ber också för att tacka Gud för allt det fina vi fått. Att vi får finnas till. Bön får oss helt enkelt att inse att vi inte är ensamma i tillvaron. Gud finns där, och han bryr sig. Därför är bönen hoppets språk för mig. SÖREN DALEVI, biskop i Karlstads stift

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.