Nattvard i Östra Ämterviks kyrka
Foto: Birgitta Persson

Sunne pastorat

Välkommen till Sunne pastorat! Vi vill vara ett stöd för dig i livets alla skeden. Gudstjänster, samtalsstöd, undervisning och olika aktiviteter och evenemang finns här för dig.

-----------------------------------------------------------------------

I Coronatider

Det är en mycket speciell situation vi befinner oss i och vi brottas med tankar och funderingar om hur vi på bästa sätt ska hantera omständigheterna som coronaviruset ställer oss inför. Vi följer myndigheternas och kommunens/regionens rekommendationer som rör viruset och anpassar vår verksamhet efter det.  

I och med de nya restriktionerna som förväntas gälla från 24 november 2020 innebär det förändringar.

 

Det innebär att vi ställer in alla planerade gudstjänster, konserter och större möten från och med tisdag 24 november 2020.

Dock fortsätter vi med att ge möjlighet till dop och vigsel med max 8 personer närvarande exklusive tjänstgörande personal. För begravningar gäller max 20 personer exklusive tjänstgörande personal.

Vi fortsätter med att hålla våra kyrkor öppna för ljuständning, bön och stillhet (se öppettider nedan)  samt att vi öppnar kyrkorna på söndagar mellan kl 10.00 och 12.00.

Vi låter kyrkklockorna ringa vid gudstjänsttid på söndagar kl. 11.00 som en maning till bön.

Våra planerade andakter och mässor på äldreboenden i Sunne kommun är inställda liksom all besöksverksamhet.

Öppna förskolan är inställd. 

Vi pausar alla barngrupper  i hela pastoratet fr å m 25 november.

Den som känner oro eller är i behov av praktisk hjälp är välkommen att ringa till en av våra präster eller diakon:

Hans Hemmingsson 0565-68 88 12
Anna-Greta Olsson Berggren, 0565-68 88 14
Bibbi Svensson Wikstrand 0565-68 88 16 
Hans-Viktor Krolovitsch 0565-68 88 11

 

Vi får inte glömma att hålla avstånd när vi mötts och vara rädda om varandra!

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Vi vill ge möjlighet att komma för ljuständning, till bön och stillhet.

Samtidigt ska vi ta samhällsansvar tillsammans med det övriga civilsamhället.

Öppettider i våra kyrkor:
Alla kyrkor är öppna söndagar kl. 10–12.
Dessutom:
Sunne kyrka - Tisd – fred kl. 9-17. Lörd kl. 10–17.

Gräsmarks kyrka, Västra Ämterviks kyrka och Östra Ämterviks kyrka: 
Tisd – fred kl. 10-14.
Välkommen! (Avvikelser kan förekomma i öppettiderna)

 

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.” (ur nya testamentet 2 Timotheosbrevet 1:7)

---------------------------------------------------------------------

I filmen här nedan berättar kyrkomötets ordförande, Karin Perers, om att ställa upp i kyrkovalet. Hon tycker att kyrkan behöver förtroendevalda med väldigt olika erfarenheter. Hon berättar också vad det är man gör om man blir invald.

Aktuellt från Sunne pastorat

Prenumerera via RSS