Meny

Sunne pastorat

Välkommen till Sunne pastorat! Vi vill vara ett stöd för dig i livets alla skeden. Gudstjänster, samtalsstöd, undervisning och olika aktiviteter och evenemang finns här för dig.

-----------------------------------------------------------------------

I Coronatider

Det är en mycket speciell situation vi befinner oss i och vi brottas med tankar och funderingar om hur vi på bästa sätt ska hantera omständigheterna som coronaviruset ställer oss inför.

Vi följer myndigheternas rekommendationer som rör viruset och anpassar vår verksamhet efter det.

I nuläget innebär det att så långt det är möjligt fortsätta ”vara kyrka” med att hålla kyrkorna öppna som vanligt, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Vi vill ge möjlighet att komma för ljuständning, till bön och stillhet. Samtidigt ska vi ta samhällsansvar tillsammans med det övriga civilsamhället.

  • Våra planerade andakter och mässor på äldreboenden i Sunne kommun ställs in med omedelbar verkan såsom all besöksverksamhet.
  • Istället för planerad mässa (gudstjänst med nattvard) firas det gudstjänst (utan nattvard).
  • Istället för familjegudstjänst firas det gudstjänst.
  • Soppluncherna och kyrkkaffetillfällen ställs in fr.o.m. vecka 13.
  • När vi träffas till gudstjänst respekterar vi skyddsavståndet till varandra och hälsar på avstånd. Våra kyrkor är rymliga och erbjuder nog med plats.
  • Vi ställer för närvarande in alla stora arrangemang där många deltagare förväntas komma.

Känner du oro eller har du behov av praktisk hjälp t ex med att handla livsmedel/medicin är du välkommen att ringa en av våra präster eller diakon:

Hans Hemmingsson 0565-68 88 12;
Bibbi Svensson Wikstrand 0565-68 88 16;
Hans-Viktor Krolovitsch 0565-68 88 11

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.” (ur nya testamentet 2 Timotheosbrevet 1:7)

I filmen här nedan berättar kyrkomötets ordförande, Karin Perers, om att ställa upp i kyrkovalet. Hon tycker att kyrkan behöver förtroendevalda med väldigt olika erfarenheter. Hon berättar också vad det är man gör om man blir invald.

Aktuellt från Sunne pastorat

Prenumerera via RSS