Diakoni

Diakoni handlar om att människor, framförallt i olika sorters utsatthet, ska bli sedda, hörda och få stöd på olika sätt. Genom detta skapas utrymme för växande, upprättelse och hopp i deras liv.

Vi erbjuder:
* Själavård
* Lyssnande och stödsamtal
* Hembesök
* Sorgeuppföljning, enskilt och i grupp
* Nattvardsutdelande i hemmet om du av olika skäl inte kan eller vill komma till kyrkan
* Samordning av Kyrkans Väntjänst m.m.
* Skolkontakter
* Stöd till utsatta barn och ungdomar

 

Vill du boka ett samtal eller ha mer information?

Kontakta någon av oss:

Hans-Viktor Krolovitsch, kyrkoherde.
0565-68 88 11
Epost till Hans-Viktor Krolovitsch

 

Hans Hemmingsson, präst.
Tel.  0565-68 88 12
Epost till Hans Hemmingsson

 

Jarl Eltenius, församlingspräst
Tel. 0730-21 63 33.
Epost till Jarl Eltenius

 

Anna-Greta Olsson Berggren, pastorsadjunkt
0565-68 88 14
Epost till Anna-Greta Olsson Berggren

 

Bibbi Svensson Wikstrand, diakon.
0565-68 88 16, 070-688 15 04.
Epost till Bibbi Svensson Wikstrand