Meny

Kondoleanser

Vill du skicka en sista hälsning? Visa den bortgångnes anhöriga ditt stöd? Genom att skriva en kondoleans visar du ditt deltagande i någons sorgearbete.

Kondoleanser via
SKUT-Svenska kyrkan i utlandet,
Svenska kyrkans internationella arbete - Träd och Eko-bruk,
Svenska kyrkans internationella arbete

kan beställas via Svenska kyrkans hemsida: https://minneellerhyllning.svenskakyrkan.se