blå blomma
Foto: Kristina Strand Larsson IKON

Kondoleanser

Vill du skicka en sista hälsning? Visa den bortgångnes anhöriga ditt stöd? Genom att skriva en kondoleans visar du ditt deltagande i någons sorgearbete.

Du kan också välja att bidra med en gåva till Svenska kyrkans internationella hjälparbete inom Act Svenska kyrkan.  Kondoleanser via Act Svenska kyrkan kan beställas via länken: https://minneellerhyllning.svenskakyrkan.se

 

Minnesgåva till Svenska kyrkan i utlandet
Vill du hedra minnet av en kär avliden och samtidigt stödja Svenska kyrkan i utlandet kan du ge en minnesgåva. Vi skickar ett vackert blad till den adress du uppger som en bekräftelse på gåvan.

Beställning av minnesgåva till Svenska kyrkan i utalndet görs via länken https://mihy.svenskakyrkan.se/