Församlingsråden

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingarna nominerar, och kyrkofullmäktige utser, kandidaterna till församlingsrådet. Kyrkofullmäktige beslutar även för vilken tid församlingsrådet skall väljas.