Sunne pastorat

Prata med oss

Kontakt

Sunne pastorat Besöksadress: Kyrkogatan, 68633 SUNNE Postadress: BOX 128, 68623 SUNNE Telefon: +46(565)688550 E-post till Sunne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige, andra nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Vidare är kyrkorådet pastoratets personalorgan.

Till sammanträdesprotokollen 2018-2021

Kyrkorådet 2018-2021

Ledamöter                                              
Carl-Johan Friberg (C)                                     
Kerstin Larsson (C)                                      
Bengt Gullström (C)                                         
Jonny Ritzman (C)                                        
Lena Börjesson (S)                                           
Gerd Karlsson (S)                                         
Kerstin Magnusson (S)                                     
Maj Larsson (Lf)                                               
Zara Karvala (Lf)  

Ersättare
Torsten Johansson (C)
Kjerstin Persson (C)
Karl-Johan Adolfsson (C)
Anna Feltenmark (C)
Inge Skoglund (S)
Kjell-Ove Larsson (S)
Tobias Eriksson (S)
Erik Hulu (Lf)
Per-Erik Feltenmark (Lf)

Anm. Lf står för Levande församlingar i Sunne pastorat                                            

 

Mer fakta om kyrkorådet

Kyrkorådet får, enligt delegering från kyrkofullmäktige, besluta i vissa grupper av ärenden vilket framgår av Kyrkorådets reglemente. Till kyrkorådet hör även särskilda uppgifter som att bereda och yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige, att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.