Gräsmarks församlingsråd

Ledamöter
Rousanne Larsson
 (ordförande)
Birgitta Andersson
Madelaine Kjellström
Kjerstin Persson

Nils Söderqvist
Lena Börjesson
Anders Norin
Lennea Sundkvist