Meny

Gräsmarks församlingsråd

Ledamöter
Rousanne Larsson
 (ordförande)
Birgitta Andersson
Madeleine Kjellström
Kjerstin Persson

Nils Söderqvist
Komminister Elisabeth Bäckström (adjungerad av kyrkoherden)

 

Ersättare
Lena Börjesson
Anders Norin
Lennea Sundkvist
Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde