Foto: Magnus Aronson IKON

Barn och unga

Varje vecka träffas ett stort antal barn och ungdomar i kyrkans verksamheter i Sunne pastorat. Här finns något för alla åldrar. Med anledning av restriktionerna är Öppna förskolan inställd tills vidare. Övriga barngrupper är pausade.

Som kristna har vi fått uppdraget att sprida Guds ord vidare. I vår verksamhet vill vi göra det på ett vardagligt sätt och i handling snarare än i ord. Den Gyllene regeln, "du ska behandla andra som du vill bli behandlad själv", är en ledstjärna. Alla ska vara välkomna precis som de är. Alla ska känna att "Du är du och du duger!".

Klicka på respektive åldergrupp för att finna tid och plats. Observera att på skolloven är verksamheterna inte igång. 

Välkomna!