Foto: Fri bild från Pixabay

Bön är hoppets språk

Så länge människan varit människa så har hon bett till Gud. Varför ber vi? Dels därför att bönen ger oss gudsnärvaro. Därför att bön är ett sätt att koppla upp sig till den Verklighet som skapat det fantastiska universum i vilket vi rör oss och är till. Men vi ber också till Gud för att lämna över allt det tunga som vi inte kan bära själva. Allt det i vårt liv och i vårt samhälle som är halvt och som skaver. Och vi ber också för att tacka Gud för allt det fina vi fått. Att vi får finnas till. Bön får oss helt enkelt att inse att vi inte är ensamma i tillvaron. Gud finns där, och han bryr sig. Därför är bönen hoppets språk för mig. SÖREN DALEVI, biskop i Karlstads stift

Bön inför det nya året 2021
Gud
Du som är seendets Gud
och som omsluter oss på alla sidor
I denna orons tid ber vi:
Kom till oss 
Var oss nära
Välsigna oss
Välsigna det nya året

I Jesu namn
Amen 

Bön inför söndagen före domsöndag 2020

Gud
Du ser vår situation
Du ser vår bräcklighet, vår utsatthet, vår oro
Du ser vår trötthet över coronaviruset
Till dig kommer vi i bön för riksdag och regering
För vårt land
För dem som jobbar i sjukvården
För dem som drabbats av sjukdom och ekonomisk utsatthet
För oss själva
Allt detta lyfter vi upp till dig, Gud
Du som hör bön, och är barmhärtighetens källa
I Jesu namn

Amen

Bön vecka 26

Gud
Tack för att vi får leva i Sverige
Vi ber för
   Vårt land
   Vår riksdag
   Vår regering
   Våra myndigheter
Vi ber speciellt för dem som är sjuka och som drabbats ekonomiskt av Corona.
Var med dom, var med oss, du som är vår
Gud

Bön vecka 25

Gud
Du som har utbrett friden
i höjden såväl som djupen
Ge oss av din nåd
Skydda oss
Kom oss till mötes med din försoning
Ja, omfamna oss i din frid
Du som är all nåds Gud
Amen

Bön vecka 24

Gud
Du är Seendets Gud.
Du öppnar hoppets horisont för oss,
utan att blunda för verkligheten,
utan att komma med någon förenklad optimism.
Hjälp oss att återvända till barnets tro
i vårt inre.
Ja, omslut oss på alla sidor,
och håll oss i din famn.
Du som är Seendets Gud.
Amen

Bön vecka 23

Gud
Du som kommer oss nära som en människa bland människor,
du som inte ser ner på något mänskligt,
du som är empatins grund
    Var oss nära
    Se vår oro
    Trösta oss med din heliga Anda
Amen

Bän vecka 22

Gud
Du som utan att mista din gudomlighet har gjort dig till Gud i vår kropp
Du som är den skönhet som ligger bakom all vänskap och gemenskap
Vi ber
    Kom till oss
    Var oss nära
    Välsigna vårt land, vår regering, vår riksdag
    Välsigna de som är sjuka, de som sörjer
 Du som är fader, son och helig ande
Amen 

Bön vecka 21

Gud
Du som fanns före skapelsen,
och ser allt som är fördolt.
Du som bor i höjden men ser ner i djupen,
och som är oförliknelig i godhet.
Vi kommer till dig i bön.
  För vårt land
  För vår riksdag
  För våra myndigheter
  För dem som är sjuka
  För dem som lever i ekonomisk utsatthet
Om allt detta ber vi till dig, Gud.
I Jesu namn.
Amen 

Bön vecka 20

Gud
Du som har skapat oss
Du som sände din son att dö för oss
Du som sände din Ande att trösta oss
   Se till oss nu
   Se vår situation
   Bevara oss
Milde Herre Gud
Amen

Bön vecka 19

Gud,
du som är föryngringens Ande,
källan till all vänskap och gemenskap
Vi ber dig:
   Se vår ensamhet
   Se vår nöd
   Var oss nära
I Jesu Kristi namn
Amen

Bön vecka 18

Gud
Du som ser allt som är fördolt
Du som känner våra hjärtans tankar
Du som ser vår bräcklighet, utsatthet och oro
Till dig kommer vi i bön för riksdag och regering
För vårt land,
För dem som jobbar i sjukvården
För dem som drabbats av sjukdom och ekonomisk utsatthet
För oss själva och vår situation
Detta lyfter vi upp till dig, Gud
Du som är barmhärtighetens källa
Amen

 

Bön vecka 17

I din famn vilar himlens stjärnor.
Gud
I dig är det vi lever, rör oss och är till.
   Du är de ödmjukas och minstas     
   hjälpare,
   Du ser oss som vi är
   Kom nära oss
   Hela oss
   Var med oss
Du som är vår
Gud