Musik och körer

Musiken har en viktig plats i gudstjänstfirandet i våra församlingar. Körer och solister medverkar ofta. Konserter och lunchmusik erbjuds regelbundet. OBS: Med anledning av pandemin är delar av verksamheten pausad och startar allteftersom när det är möjligt.