Musik och körer

Musiken har en viktig plats i gudstjänstfirandet i våra församlingar. Körer och solister medverkar ofta. Konserter och lunchmusik erbjuds regelbundet. OBS: Med anledning av rådande restriktioner är den största delen av denna verksamhet pausad. Vi startar igen när det är möjligt.