Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande natur som exempelvis att fastställa kyrkoavgift, begravningsavgift, budget och bokslut.

Kyrkofullmäktige 2022-2025


Ledamöter
Karl Johan Adolfsson (C)
Kerstin Larsson (C)
Kjerstin Persson (C)
Carl-Johan Friberg (C)
Lena Gynnemo (C)
Bengt Gullström (C)
Thomas Ögren (C)
Gustaf Forslund (C)
Barbro Kast (C)
Ann-Marie Engåsberg (C)
Börje Persson (C)
Anna Feltenmark (C)

Henry Sjölund (Lf)
Per-Erik Feltenmark (Lf)
Lena Herrlin (Lf)

Sven Oskarsson (S)
Lena Börjesson (S)
Kerstin Magnusson (S)
Inge Skoglund (S)
Gerd Karlsson (S)
Maria Andersson (S)
Kjell Ove Larsson (S)

Runar Filper (SD)
Bengt Dalén (SD)
Marita Fingal (SD)

Ordförande: Lena Börjesson.
1:e vice ordförande: Bengt Gullström.
2:e vice ordförande: Runar Filper.

Ersättare
Linda Johansson (S)

Toleif Högberg (C)
Gunnel Ericsson (C)
Madelaine Kjellström (C)
Jonas Feltenmark (C)
Lars-Ove Larsson (C)
Bengt Söderberg (C)

Erik Hulu (Lf)
Magdalena Hulu Mazurska (Lf)

Ulla Görling (SD)
Hans Arnkvist (SD)

Anm: Lf står för Levande församlingar i Sunne pastorat