Sunne pastorat

Prata med oss

Kontakt

Sunne pastorat Besöksadress: Kyrkogatan, 68633 SUNNE Postadress: BOX 128, 68623 SUNNE Telefon: +46(565)688550 E-post till Sunne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoförvaltning, förtroendevalda, protokoll, församlingsinstruktion, budget

Sunne församling, Västra Ämterviks församling, Östra Ämterviks församling och Gräsmarks församling bildar tillsammans ett pastorat, vilket är kyrkoherdens tjänstgöringsområde.

Sunne pastorat
Kyrkoherden har, tillsammans med de förtroendevalda, ansvar för församlingarnas utveckling.
Mer information om församlingsarbetet hittar du under respektive församling eller under respektive verksamhetsområde.

Sunne pastorat ansvarar för övergripande ekonomi- och personaladministration, övergripande informations- och utbildningsverksamhet, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Förtroendemannaorganisationen
Svenska kyrkan är på lokal nivå Sunne pastorat. I ledningen för pastoratet finns kyrkofullmäktige och kyrkorådet (tidigare benämnt kyrkonämnden). Beslutanderätten utövas av kyrkofullmäktige, medan förvaltningen och verkställigheten sker genom kyrkorådet med dess arbetsutskott.
I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingarna nominerar, och kyrkofullmäktige utser, kandidaterna till församlingsrådet.

Till sammanträdesprotokollen

Ladda ner församlingsintroduktionens pdf här

Ladda ner budget 2016 pdf här

Ladda ner årsredovisning 2016 här

Ladda ner budget 2017 här