Foto: Anna Mohlén Lauridsen

Kyrkogårdsförvaltningen

Inom Sunne pastorat finns fyra kyrkogårdar. Vänd dig till oss om du har frågor om gravrättsinnehav, gravskötsel, olika typer av gravskick med mera.

Gravar som kommer att återtas


Följande gravar har varit kontaktskyltade efter anhöriga i mer än två år, utan att ny innehavare har kunnat registreras. Därmed har Kyrkorådet rätt att återta gravrätterna. Kontakta oss snarast om du har information.

Gravplatsnummer, Gravrätt fr o m, Senast gravsatt

Gräsmarks kyrkogård
3102 0045000, 1914-12-26, Kerstin Rundkvist
3102 0136000, 1940-06-30, Ragnhild Maria Persson
3103 0008000, 1996-09-05, Maria Hagkvist
3105 0078000, 1928-09-22, Henning Joel Jansson
3111 0105000, 1982-03-06, Johan Valfrid Johannesson
3111 0108000, 1984-01-20, Karin Matilda Augustsson

Sunne kyrkogård
0105 0593000, 1924-01-01, Lars Gunde Oskarsson
0107 0523000, 1921-01-01, Georg Olsson
0107 0723000, 1930-01-01, Anna Nyberg
0107 0730000, 1930-01-01, Olga Emilie Riberg
0202 0102103, 1947-01-01, Augusta Lavinia 'Asta' Nilsson
0206 0201204, 1951-01-01, Olov Vilhelm Olsson
0208 0107000, 1945-01-01, Olov Edvin Olsson
0301 0029002, 1960-01-01, Anna Maria Eriksson
0307 0011000, 1972-01-01, Johan Wilhelm Sundberg
0308 0003000, 1968-01-01, Ingrid Elisabet Sjökvist
0500 0588000, 1995-01-01, Emil Johannes Ahlström

Västra Ämterviks kyrkogård 
1101 0041000, 1969-01-01, Emma Katharina Cervin
1101 0143001, 1900-01-01, Karl Erling Olsson
1102 0001002, 1948-01-01, Enok Arenius Olsson
1102 0009001, 1924-01-01, Britta Jonsson
1102 0033000, 1929-01-01, Hulda Maria Pettersson
1102 0036000, 1921-01-01, Karl Ivar Enkvist
1102 0052000, 1930-01-01, Signe Emilia Olsson
1102 0074000, 1973-01-01, Karl Hernfrid Persson
1103 0056000, 1972-01-01, Lisa (elisabet) Halvardsson
1103 0073000, 1988-01-01, Augusta Amalia Pettersson
1103 0121000, 1980-01-01, Anna Helena Rydberg
1103 0166000, 1978-01-01, Ellen Maria Mathison
1103 0181000, 1975-01-01, Verner Bernhard Wikström

Östra Ämterviks kyrkogård
2101 0104000, 1930-01-01, Ellen Gunhild Amanda Lindahl

 

Svenska Gravar - Ny webbtjänst

Nu finns Sunne pastorat med på Svenska gravar, en webbtjänst som ger allmänhet och andra intresserade kostnadsfri tillgång till att söka information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runtom i landet.

Kyrkogårdsförvaltningen

sunne.pastorat.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkogatan 3, 686 34 Sunne.

Tel. 0565-68 88 00

Öppet måndag-torsdag 10-12. 

Varning för gravljus i glas

Använd i stället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.

Höstlöv

Som vanligt städar vi på kyrkogårdarna i oktober, och kanske en bit in i november, men i år blir lövupptagningsarbetet mer utdraget över tid.

Del av askgravlunden på Sunne kyrkogård

Gravskick

Olika typer av gravskick finns. På bilden ovan ses en del av askgravlunden på Sunne kyrkogård. Här har vi samlat information om olika typer av gravskick.

Gravskötsel och priser

Avgifter för gravservice 2023

Begravningsombud

Ett begravningsombud utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år och har till uppgift att granska hur pastoratet tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.