Västra Ämterviks församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025
Ledamöter
Thomas Ögren
Henry Sjölund
Lars-Ove Larsson
Maria Samuelsson
Madelen Press
Monica Tossavainen

Kyrkoherdens ersättare: Komminister Anna-Greta Olsson Berggren.