Meny

Västra Ämterviks församlingsråd

Ledamöter

Arnold Gustavsson (ordförande)
Vivianne Karlsson
(vice ordförande)
Karl-Johan Adolfsson
Madelene Press
Susanna Rafwelsäter
Maria Samuelsson
Henry Sjölund
Georg Wickberg
Thomas Ögren
Komminister Joakim Blomqvist,  (adjungerad av kyrkoherden)

 

Ersättare
Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde